2 piger på vej op af indendørs trappe
Mangler dine medarbejdere kompetencer?

VI STYRKER KOMPETENCERNE

Vi kan styrke dine medarbejderes kompetencer. Det giver medarbejderne en bedre tilværelse, og det hjælper virksomheden med at imødekomme fremtidens krav.

Midt i en højkonjunktur er der mere end nogensinde brug for solide medarbejdere med de helt rigtige kompetencer.

På Kolding HF & VUC er vi eksperter i at møde mennesker, hvor de er - og løfte dem et nyt sted hen.

Vi tager en god snak med den enkelte virksomhed og afdækker behovet for kurser og efteruddannelse.

Vi er eksperter i at møde mennesker, hvor de er

VUC Erhverv

På Kolding HF & VUC er vi eksperter i at møde mennesker, hvor de er - og løfte dem et nyt sted hen.

Vi tager en god snak med den enkelte virksomhed og afdækker behovet for kurser og efteruddannelse.

Derefter strikker vi et forløb sammen, der tager hensyn til virksomhedens behov for fleksibilitet og tager højde for perioder med spidsbelastning, fx i produktionen.

Kolding HF & VUC underviser i almene kompetencer indenfor dansk, matematik, sprog og it.

Vi dækker mange faglige niveauer, så vi kan skræddersy undervisningen netop til jer.  

Kontakt os og få tilrettelagt et målrettet kompetenceløft af medarbejderne.  Vi hjælper både private og offentlige arbejdspladser.

Tag VUC Erhverv med på arbejde! For virksomhedens og medarbejdernes skyld.

 

Indlæs flere
Eksempler på kurser

Velux 

I efteråret 2014 vedtog Velux, at 70 af deres medarbejdere på lageret skulle afklares i dansk. Derfor holdt Kolding HF og VUC sammen med Netværkslokomotivet informationsmøder for deres medarbejdere på dag, aften og natholdene. Netværkslokomotivet havde en pølsevogn med, snakken gik lystigt over pølserne. 

I løbet af december 2014 og januar 2015 blev alle 70 medarbejdere afklaret. Afklaringen og den personlige samtale viste, at der er mange medarbejdere, som ønsker og har behov for at deltage i ordblindeundervisning eller i et danskforløb.
Velux har valgt at starte med 2 ordblindehold med undervisning 3 timer om ugen i arbejdstiden.

ARLA

ARLA har startet en proces, hvor der i løbet af et par år skal FVU afklares ca. 4000 medarbejdere på landsplan. Det vil fortrinsvis være medarbejdere beskæftiget med produktion, lager og transport.
Kolding HF og VUC har fået opgaven at afklare Christiansfeld Mejeri Center.
Vi har afklaret medarbejderne. Efterfølgende har der været FVU hold i dansk og matematik. Der ud over har der været hold for ordblinde. Ordblindeundervisningen er fortsat i gang. På grund af ny ansættelser skal vi igen afklare medarbejdere hos Arla.

Alfa Laval 

Alfa Laval har gennem en del år haft medarbejdere, som har deltaget i enten FVU dansk, FVU matematik eller ordblindeundervisning på Kolding Hf og VUC. Medarbejderne går til 3 timers undervisning i arbejdstiden og virksomheden modtager løntabsgodtgørelse. Alfa Laval har ansat en del nye medarbejdere, som også skal afklares og have tilbudt undervisning, hvis de har behov.
Derfor afholder Alfa Laval i løbet af maj måned igen informationsmøde omkring FVU underisning og ordblindeundervisning.

Kemp og Lauritzen 

Kemp og Lauritzen har 4 montører, som følger ordblindeundervisning hos os i 3 timer i arbejdstiden. De lærer bl.a. at bruge it programmer, som gør det lettere for dem at læse og skrive i hverdagen. Vi søger om it pogrammerne til medarbejderne gennem jobcenteret.
De 4 medarbejdere håber, at de kan forsætte ordblindeundervisningen til oktober.

Rockwool

Flere medarbejdere har gennem det sidste år gået til ordblindeundervisning. Rockwool har ønsket, at undervisningen skal foregå på virksomheden i Vamdrup, så medarbejderne ikke skal bruge arbejdstid på at køre til Kolding.

Frørupskolen

Lederen oplever, at en del medarbejdere har svært ved at formulere sig korrekt, hvilket giver problemer i forhold til dokumentation og kommunikation med samarbejdspartnere. Derfor har lederen valg at få hele personalet afklaret i dansk.

Indlæs flere
kontakt os gerne
Kontakt os

Kolding Åpark 16 | 6000 Kolding

Alle kontakt oplysninger