Kolding HF og VUC

Voksen og ordblind

HVAD kan du gøre?
• Du er altid velkommen til at henvende dig med spørgsmål om test for ordblindhed
• En ordblindetest viser, om du er ordblind
• Kontakt Vibeke Dall Asmussen på telefon 6040 3527 / va@koldinghfogvuc.dk

• Testen tager cirka én time
• HVIS du er ordblind, vil du få tilbudt gratis undervisning for ordblinde

Er du ordblind?
Kan du svare JA til disse spørgsmål - er du måske ordblind
• Har du svært ved at læse undertekster på tv?
• Læser du langsomt?
• Har du svært ved at overskue en tekst?
• Læser du tit ord forkert?
• Bytter du om på bogstaver?
• Har du svært ved at stave de ord, du gerne vil?
• Har du svært ved at skrive en huskeseddel?