Kolding HF og VUC

Hjælpemidler

Hvis du har svært ved at læse og skrive, når du bliver tilmeldt på VUC, har du mulighed for at søge støtte til at følge undervisningen. Du ved måske, at du er ordblind, eller tror du er det. 

Støtte til undervisning 9. og 10. klasse

Du har mulighed for at låne en bærbar PC, der giver dig mulighed for både oplæsning af tekst og stavehjælp.

Kontakt

Hvis du ønsker, at søge om støtte skal du igennem en test, som fortæller om du har ret til hjælp.

Du skal kontakte Ordblindekoordinator Vibeke Dall Asmussen på tlf. 6040 3527 eller pr. mail på va@koldinghfogvuc.dk