Kolding HF og VUC

Ordblindeundervisning

Mange voksne og unge er ordblinde. Enten helt uden at vide det eller uden at få den hjælp, der kan gøre hverdagen, uddannelsen og arbejdet lettere.

Er du ordblind, kan vi hjælpe dig til at:

• blive bedre til at læse og skrive
• lære at bruge et særligt computerprogram og apps til smartphones og tablets, der gør det lettere for dig at læse og skrive
• lette dine arbejdsgange på uddannelsen eller på arbejdet ved at bruge hjælpemidler

Uddannelsesmål for OBU

Formålet med ordblindeundervisning for voksne er, at voksne med basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget kan modtage undervisning, der afhjælper eller begrænser vanskelighederne, og som ikke ydes i henhold til anden lovgivning.

Læs mere om uddannelsesmål for OBU her.