Elever i kemiforsøg
Kan jeg være ordblind på HF?

DET KAN DU SAGTENS

Det kan du godt! Vi hjælper dig, hvis du er ordblind

Vi har cirka fire elever i hver HF-klasse, der er ordblinde. Det betyder, at vi har et miljø, hvor det er almindeligt at være ordblind.

Vi hjælper blandt andet ordblinde med følgende værktøjer:

 • Instruktion i brug af AppWriter
 • Læsbare filer i undervisningen. Du skal ikke selv scanne ind, men kan straks gå i gang med AppWriter/CD-ord
 • SPS-værksted 2 timer hver uge, hvor mange faglærere og ordblindekoordinatorer er klar til at hjælpe med læsning, skrivning og svære begreber
 • Skrivetimer på skolen, så du får hjælp til at skrive afleveringer
 • Støtte i klassen ved skrivning
 • Eksamensværksted med ordblindekoordinatorer og faglærere
 • Skriveværksted til større skriftlig opgave og historieopgave
 • Altid forlænget tid og læsbare filer til eksamen

 

Individuel hjælp på mindst 1 time om ugen

Hjælpen gives til opgaver, du alligevel skal lave. Derfor sparer den dig tid i stedet for at give dig ekstra arbejde. Hjælpen kan f.eks. indeholde:

 • Struktur på ugen
 • Struktur på opgaveskrivning
 • Struktur på eksamenslæsning
 • Læsning af svære eller gamle tekster.
 • Læsning af engelske tekster
 • Hjælp til skriftlige afleveringer
 • Hjælp til stavning og tegnsætning
 • Træning af grammatiske regler og stavning gennem spil
 • Strategier til eksamen
Har du mistanke om ordblindhed, men er ikke testet?

Man skal mistænke ordblindhed ved:

 • Ordblindhed i familien
 • Vanskeligheder med at lære at skrive og læse som barn
 • Langsom læsning
 • Langsom skrivning med mange stavefejl


Hvis du vil søge om forlænget tid, hjælpemidler og støtte skal du igennem en test, som fortæller, om du har ret til hjælp. Hvis du skal have forlænget tid til eksamen, skal du have kontaktet en ordblindekoordinator inden efterårsferien angående vintereksamen og inden påske angående sommereksamen.

 

Hvis du allerede er testet ordblind

Vi kan vi hente din gamle test, og du får straks ret til brug af hjælpemidler, individuel hjælp og forlænget tid til eksamen.
Vi får ikke automatisk besked, hvis du er testet ordblind et andet sted. Henvend dig derfor altid til en ordblindekoordinator, hvis du ved, du er ordblind.

 

Indlæs flere
Kom i gang kontakt os
Lotte Ødegaard
Mentor og ordblindekoordinator (HF)
Åse Christensen
Ordblindekoordinator på HF
Kontakt os

Kolding Åpark 16 | 6000 Kolding

Alle kontakt oplysninger