ORDBLIND

Hos os er det ingen hindring for en god uddannelse at være ordblind.

Vi er eksperter i at hjælpe kursister og elever med ordblindhed, uanset alder og tidligere skolegang.

Vi er eksperter i at hjælpe dig med din uddannelse. 

Hvis du har svært ved at læse og skrive

Hvis du har svært ved at læse og skrive, når du bliver tilmeldt på VUC, har du mulighed for at søge støtte til at følge undervisningen. Du ved måske, at du er ordblind, eller tror du er det. 

Støtte til undervisning- HF

Støtten kan være i form af en it-rygsæk og indscannede eller indlæste studiematerialer.

En it-rygsæk indeholder bl.a.:

Bærbar PC der giver dig mulighed for både oplæsning af tekst og stavehjælp. Du kan også få en læsepen, en scanner og en diktafon. 

Støtte til undervisning - 9.-10. klasse

Du har mulighed for at låne en bærbar PC, der giver dig mulighed for både oplæsning af tekst og stavehjælp.

Du kan læse mere om dine muligheder på disse sider.

Indlæs flere
Kontakt en ordblinde-mentor
Lotte Ødegaard
Mentor og ordblindekoordinator (HF)
Åse Christensen
Ordblindekoordinator på HF
Vibeke Dall Asmussen
Mentor og ordblindekoordinator (AVU)
Kontakt vejledningen

Kolding Åpark 16 | 6000 Kolding

Kontakt os

Kolding Åpark 16 | 6000 Kolding

Alle kontakt oplysninger

Ordblind på VUC

ordblind