Kolding HF og VUC

Eksamen

Eksamen i et netfag afholdes som udgangspunkt på det VUC hvor du har fulgt undervisningen. Du vil i god tid få besked om tid og sted for eksamen. 

Der afholdes eksamen i samtlige fag ved udgangen af det semester, hvor undervisningen i faget afsluttes. Eksamenstidspunktet er enten maj/juni eller december/januar. Hvis du skal til sygeeksamen, er der kun mulighed for dette i august. 

I fagene dansk, engelsk og matematik aflægges der både skriftlig og mundtlig prøve. I de øvrige fag afholdes kun mundtlig prøve. 

Det er vigtigt, at du holder dig orienteret hos din lærer og i fagets rum i Fronter. 

Nye eksamensformer har i vid udstrækning afløst det klassiske "grønne bord". Der vil stadig blive afholdt en del eksaminer på traditionel vis, men du kan også komme ud for andre eksamensformer, som fx projekteksamen, synopsiseksamen, eksaminer med forskellige typer af forberedelsestid mm.