Kolding HF og VUC

Hf-enkeltfag

Undervisningen

Netundervisning foregår via Onenote og LudusWeb. Undervisningen er modulopbygget og studieaktivitet måles på din evne til at håndtere stof, der er introduceret i det gennemførte modul. Den mest oplagte dokumentation er gennem aflevering af opgavebesvarelser eller kort essayskrivning. Der er dog også en del alternative måder at dokumentere studieaktivitet på:

  • Opload af video hvor du fortæller om et emne eller viser løsning af problemer
  • PowerPoint-show med tale
  • Skype-samtale, evt. med inddragelse af objekter på computer
  • Video optager på mobiltelefon eller ipad

Det kan være en særlig udfordring i sprogfag at opnå den mundtlige dimension af undervisningen gennem skriftlige afleveringer. Her kan nogle af de ovenstående metoder være oplagte muligheder til at demonstrere din mundtlige kunnen. 

Undervisningsmaterialerne vil være tilgængelige elektronisk, og når undervisningen begynder, vil du blive kontaktet af læreren, der giver dig alle nødvendige praktiske informationer om adgangskoder, aflevering af opgaver mv.

Praktisk info

Hvis det er dit første netfag, skal du møde til et opstartsmøde, hvor du får vigtige informationer om det at være netkursist og praktisk hjælp, hvis du har behov for det. Når du har betalt og er tilmeldt, modtager du et velkomstbrev fra os i din e-boks. Af brevet fremgår hvor og hvornår du skal komme til opstartsmødet.

Der er mødepligt til mødet og det er vigtigt at du kommer.

Det er også muligt at træffe din lærer på skolen. 

Support

Hvis du har problemer eller spørgsmål til din netundervisning, kan du skrive til net-support@koldinghfogvuc.dk

BEMÆRK: Vi forventer, at MAC-brugere, selv har styr på basale funktioner, som opsætning, skærmklip mv., da vi kun i begrænset omfang kan yde support til MAC.