Kolding HF og VUC

Netundervisning

Planlæg dit studie så det passer ind i din hverdag.

Vi tilbyder undervisning via nettet, så du kan studere hjemmefra, når du har tid og lyst. Vi tilbyder undervisning på 10. klasse (AVU netundervisning) på gymnasialt niveau (HF netundervisning).

Hvordan foregår det?

Selve undervisningen foregår med afsæt i fagenes faglige hjemmesider, hvorfra du får adgang til dine faglige materialer og opgaver. Du følger din egen personlige afleveringsplan, som bliver lavet til dig i starten af forløbet.

Forløbene på netundervisning er tilrettelagt i moduler med skriftlige afleveringer, som underviserne retter og giver feedback på.

Du henter og læser selv undervisningsmateriale. 

Du får en netlærer, som naturligvis hjælper og vejleder dig gennem hele forløbet. Kontakten med din lærer foregår primært over nettet.  

Du skal være opmærksom på, at det enkelte fags indhold svarer helt til undervisningen på almindelige hold, og det er derfor også lige så tidskrævende at læse et net-fag som et almindeligt fag. 

Hvis det er dit første netfag, er der mødepligt til et opstartsmøde, og en computer er en forudsætning for at du kan deltage i mødet og følge netundervisning. I det velkomstbrev du modtager fra os i din e-boks, når du har betalt og er tilmeldt faget, kan du se, hvornår opstartsmødet finder sted.

Der er også mulighed for at mødes med din underviser en gang om ugen, hvis du har behov for det.

For at studere netundervisning skal du:

  • have en computer
  • være god til at arbejde selvstændigt og til at planlægge og strukturere din tid.
  • have daglig adgang til nettet
  • have installeret Microsoft Office-pakken på din computer
  • i nogle fag kræver det, at du har en mikrofon/headset, idet du skal lave lydoptagelser som en del af studiet.
  • være tilmeldt digital post

Arbejdsmængden i et netundervisningsforløb svarer til arbejdsmængden på et almindeligt hold. Det er dit eget ansvar, at du holder dig orienteret om afleveringsfrister og frister i forhold til eksamen. Det er også dit eget ansvar at få hjælp, hvis du oplever at have problemer med det faglige eller med at komme i gang med forløbet. Du skal løbende holde øje med afleveringsfrister og andre beskeder i LudusWeb.

Hvorfor netundervisning?

Netundervisning er et godt valg, hvis

  • du har behov for en fleksibel studieform, der kan tilpasses din hverdag
  • du kan arbejde selvstændig, disciplineret og struktureret
  • netundervisning kan være en god træning i det at være studerende