Vil du læse hjemme?

NETFAG

Arbejd med undervisningsmaterialet, og lav dine opgaver i dit netfag, når det passer dig.

Ved at tage fag på nettet kan du selv planlægge din hverdag og passe dine studier ind i dit liv, når du har tid.

Vi tilbyder netfag på HF-niveau

 

elev med computer
Folder med generelle informationer
Hvorfor vælge netfag?

At tage et netfag derhjemme kan være et godt valg, især hvis du har behov for en fleksibel studieform, der kan tilpasses din hverdag.

Det enkelte fags pensum svarer til pensum på almindelige hold med dagundervisning. Det er derfor lige så tidskrævende at læse et netfag som det er at møde op til undervisning på skolen. Men det er fleksibelt, og du sparer transporten.

Vær opmærksom på, at det at tage netfag stiller krav til dig. Det fungerer kun, hvis du kan arbejde selvstændigt, disciplineret og struktureret.

Samtidig er det at tage et netfag en god træning i livet som studerende på en videregående uddannelse.

Hvordan foregår det?

Netfagets materialer ligger struktureret i en digital OneNotebog, som du får adgang til.

Du følger din egen personlige afleveringsplan, der bliver lavet til dig i starten af forløbet. Det er dit ansvar at overholde afleveringsfristerne.

Netfaget er tilrettelagt i moduler med skriftlige og mundtlige afleveringer, som din netlærer giver feedback på. Kontakten med din netlærer foregår primært på nettet.

Hvad skal du bruge?

Du skal have en velfungerende bærbar computer (ikke Chromebook eller iPad) og installere Office365. Du får automatisk tildelt en licens til Office365, når du er kursist hos os.

Din bærbare computer skal have et webcam, der virker, og have mulighed for at optage/uploade lyd/video.

Indlæs flere
Kontakt os her
Studieadministration
Net-kursist-administration

problemer med opgaver på Ludus

Kontakt vejledningen

Kolding Åpark 16 | 6000 Kolding