Kolding HF og VUC

Kan se andres fejl

Nu er jeg sikker i mit skriftsprog

Berit og Thorkild går til FVU undervisning hver tirsdag aften. Berit arbejder som lagermedarbejder hos ARLA, Thorkild er teamkoordinator ved Danfoss og privat danner de par.

Berit, hvordan fandt du ud af, at du ville starte på VUC?

”Jeg har altid syntes at danskundervisningen i folkeskolen var en stor udfordring for mig. Jeg gemte mig nok lidt og kæmpede mig gennem timerne. Tros det fik jeg egentlig en ok eksamen efter 9. klasse. Jeg er dog altid blevet udfordret i mit møde med skriftlig dansk og tænkte, at det måtte jeg gøre noget ved.” fortæller Berit.

”Det er sin sag, at erkende, at man måske er ordblind, og der gik derfor nogle år, inden jeg traf den endelige beslutning om at gøre noget ved mine udfordringer. Jeg undersøgte mulighederne for noget danskundervisning og fandt frem til VUC på nettet.

Jeg blev i 2016 testet ordblind og kom ret hurtigt i gang med ordblindeundervisning på VUC. Jeg har fulgt undervisningen i 2 skoleår, om aftenen, så det kunne passe med mit arbejde.” siger Berit.

”Da jeg først kom i gang, udfordrede jeg Thorkild til også at starte, da jeg vidste, at han havde de samme udfordringer som mig” siger Berit med et smil.

”Jeg blev selvfølgelig lidt nysgerrig på det, da jeg hurtigt kunne se, at Berit lærte noget og kunne se at det helt sikkert også var noget jeg kunne få noget ud af. Min skolegang var meget som Berits, hvor jeg hutlede mig igennem og nok blev stemplet som en af de dovne drenge, der ikke kunne sidde stille og lære noget” fortæller Thorkild.

Hvordan er jeres hverdag lige nu?

”Vi går nu til FVU undervisning i dansk, en gang om ugen om aftenen, så vi kan passe vores arbejde om dagen. Her lærer vi en del grammatik, som vi begge hele tiden kan mærke, at vi bliver bedre til.”

Hvad har I fået ud af at gå på VUC? – rent fagligt?

”Jeg er blevet meget mere sikker i mit skriftsprog. I mit arbejde betyder det noget hver dag, hvor jeg ofte kommunikerer via mail, og her kan jeg tydeligt mærke, at jeg er blevet god til at formulere mig og har meget mere styr på grammatikken end tidligere.” siger Berit.

Thorkild supplerer: ”Jeg kommunikerer rigtig meget pr. mail hver dag på mit arbejde, og det er ofte lange mails jeg sender og modtager. Før i tiden tog jeg telefonen i stedet, for så undgik jeg, at skulle formulere mig skriftligt og lave en masse fejl. Det gør jeg ikke så meget mere, da det er lettere at skrive en mail. Det har også den fordel, at jeg så kan gå tilbage og se, nå ja, det var sådan og sådan vi aftalte.”

Og personligt?

”Tidligere blev jeg ked at det, når jeg vidste, at jeg havde sendt en mail afsted, som der helt sikkert var fejl i. Det gør jeg ikke mere på samme måde, dels fordi jeg ikke laver så mange fejl længere og fordi jeg jo kan se, at andre også skriver forkert nogle gange.” siger Berit, og det nikker Thorkild genkendende til.

”Rent personligt har det betydet, at jeg ikke gemmer mig, når der melder sig en skriftlig opgave. Det kan f.eks. være til en fest, hvor der kommer en selskabsleg og man skal skrive nogle svar ned. Her ville jeg før i tiden tænke - åh nej, og holde lav profil. I dag melder jeg mig gerne til, at være den der skriver svarene eller hvad det måtte være. Både ordblindeundervisningen og FVU undervisningen har givet mig mere selvtillid” slutter Berit af.

Maj 2017