Kolding HF og VUC
Kompetencevurdering

Kompetencevurdering

Kolding HF og VUC tilbyder individuel vurdering af dine realkompetencer.

IKV tilbydes i fagene på almen voksenuddannelse (avu), niveau G-D og i de almengymnasiale fag (hf, stx), niveau C-A.

Hvad er realkompetencer?

Dine realkompetencer er summen af alt det, du ved og kan. Ikke kun det, du har papir på fra din uddannelse, men også det, du har lært på dit arbejde og i fritiden eksempelvis gennem højskoleophold og aftenskolekurser samt gennem udlandsophold og lignende.

Målet med en IKV er at afklare dine realkompetencer og få dem anerkendt. Med en RKV får du bevis på det, du har lært i skolen, på dit arbejde og i fritiden.

Hvordan foregår det?

  • En vurdering af dine realkompetencer foretages altid med udgangspunkt i målene for de konkrete fag på VUC og efter en udarbejdet vurderingsplan.
  • Du har selv ansvar for at bidrage med at dokumentere dine kompetencer (f.eks. i form af kursusbeskrivelser og deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, lister over tillidshverv, foreningsarbejde). 
  • Når VUC har foretaget vurderingen i forhold til målene i et givet fag, får du en tilbagemelding. Herefter kan der udstedes bevis for den anerkendte kompetence.
  • I et vurderingsforløb vil der indgå bl.a. individuelle/kollektive samtaler og interviews, skriftlige opgaver og test (kan være it-baseret), mundtlige opgaver og praktiske øvelser og opgaver.

Deltagerbetaling

Der er ikke deltagerbetaling.

Tilmelding

Tilmelding kan ske til studievejledning på Kolding HF og VUC, som kan kontaktes pr. mail; vejl@koldinghfogvuc.dk