Kolding HF og VUC

Mundtlig eksamen

 

Du er automatisk tilmeldt eksamen i de fag, som du følger undervisningen i.

Ønsker du at framelde eksamen, skal du henvende dig til kontoret.

Du er selv ansvarlig for at kende eksamensreglerne i de fag, som du skal op i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din eksamen, eksamensemner, krav om afleverede synopser og rapporter mv. Er du i tvivl, så spørg din lærer/vejleder/kontoret.

Eksamensdatoer og –lokaler Kan ses i LUDUS Web og på infotavlerne på skolen.

Hvis du ifølge eksamensplanen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal dette meddeles til kontoret straks efter offentliggørelsen.

Du skal møde 30 minutter før, men mindst ”1 deltager før”; dvs. er din eksamenstid 45 minutter; så møder du 45 minutter før du skal op.

Når du har trukket spørgsmålet, er eksamen i gang, og der skal gives en karakter.

Mobiltelefoner slukkes og afleveres i eksamenslokalet. Din mobiltelefon skal være slukket under hele din eksamen; også under voteringen.

Det er ikke tilladt at kommunikere med omverdenen under forberedelsen eller selv eksamen. Du må derfor som udgangspunkt ikke gå på nettet, chatte eller på anden måde være i forbindelse med andre.

Hvis der er anvendt elektroniske lærebøger eller web-portaler i undervisningen, må du trække på disse under såvel forberedelse som selve eksamen.

Faglæreren træffer særlig aftale med den eksamensansvarlige leder om dette i forbindelse med den enkelte eksamen. Dette gælder ikke mindst for net-undervisning.