Kolding HF og VUC

Professionspakken

Har du planer om at uddanne dig til pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske eller ergoterapeut, så læs videre her.

Vi har sammensat en professionspakke, bestående af en række fag du skal følge og derefter opfylder du optagelseskravene til de nævnte uddannelser.

Pakken består af dagundervisning i følgende fag:

  • dansk niveau A
  • engelsk niveau B
  • samfundsfag C
  • psykologi C

Hvis du ønsker at søge ind på socialrådgiverskolen, kan du supplere dagskemaet med samfundsfag B én aften om ugen.

Ønsker du at læse videre til sygeplejerske eller ergoterapeut kan du supplere dagskemaet med matematik C/kemi C, én aften om ugen i efteråret og matematik B/kemi B én aften om ugen i foråret.

Økonomi

Der er en deltagerbetaling på 550 kr. pr. fag for dansk, engelsk, psykologi, samfundsfag, matematik og kemi. Der er dog særlige betalingsregler for kursister, der allerede har en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse. Hvis du afslutter forløbet og består eksamen i alle fagene, kan du efter ansøgning få refunderet deltagerbetalingen.

Alle bøger lånes af skolen.

Du har mulighed for at søge befordringsgodtgørelse og SU til forløbet. Er du ledig skal du snakke med din jobcenter konsulent inden du kan tilmelde dig.

Adgangskrav og tilmelding

Du skal have mindst 10. klasse eller tilsvarende for at kunne optages på professionspakken. På ug.dk kan du læse om adgangskravene til de videregående uddannelser.

Du kan tilmelde dig ved at booke en tid på skolen eller blive ringet op af en vejleder.

Book tid