Kolding HF og VUC

HF Overbygning (SOF)


Bliver du HF-student i 2021, og sigter du efter en universitetsuddannelse?


Så har du brug for en overbygning (SOF = supplerende overbygningsforløb), bestående af 2-3 niveauløft, hvoraf mindst ét skal være til A-niveau.

Du kan få SU i 4 måneder, hvis den samlede overbygning klares inden for et halvt år.

Det kan tilrettelægges på to måder: enten ved at tage alle de ønskede fag sammen i et 4-måneders forløb eller ved at tage to uafhængige fag med hver 2 måneders SU.

Tager du fagene som to uafhængige fag, kan du frit kombinere fag fra forskellige skoler, så du fx tager ét fag i Kolding og et andet i Odense. En anden mulighed er, at du selv sammensætter din overbygning med et fag ad gangen i dit eget tempo. Men så kan du ikke få SU, og der vil være deltagerbetaling.

Hvis du gerne vil tilrettelægge en SOF i dit eget tempo, er det vigtigt, at du kontakter en studievejleder

En overbygning er en individuel tilrettelæggelse, som:

  • skal være målrettet en specifik universitetsuddannelse
  • skal bestå af niveauløft svarende til mindst 250 timers undervisning
  • har mindst 100 timers fordybelsestid

Du skal være indstillet på, at der vil være en eller flere ugentlige skriftlige afleveringer.

Fagene kan være tilrettelagt på forskellige måder:

  • som almindelig holdundervisning
  • som flexundervisning, dvs. en kombination af undervisning ved fremmøde og arbejde med opgaver, som du laver hjemme
  • som netundervisning, dvs. du sidder derhjemme og arbejder med faget. Der vil være ugentlige træffetider med din lærer

Aftal dit overbygningsforløb med en studievejleder på Kolding HF & VUC.

Kontakt en studievejleder her

 

Mulige overbygningsforløb på Kolding HF & VUC


Matematisk-fysisk overbygning – sommer og efterår 2021

Krav: Du har allerede matematik B.

Du opnår matematik på A-niveau + fysik på B-niveau

7. juli-13. august: Matematik B→A på Kolding HF & VUC, eksamen i august

September-november: Fysik 0→B på en anden skole, eksamen i december

SU: juli-august samt september-november

Seneste tilmelding: 5. juli

Undervisningstid: 325 timer (eller 250 timer, hvid du har bestået fysik C)

Fordybelsestid: min. 100 timer

Hvis du allerede har bestået fysik C, kan du løfte til B-niveau i oktober-november.

Du kan også kombinere med et andet B-løft end fysik.

 

Sproglig overbygning – forår 2022

Du opnår engelsk på A-niveau + tysk på B-niveau

1. februar-31. maj: Engelsk B→A på Kolding HF & VUC, eksamen i maj

1. februar-31. maj: Tysk 0→B på Kolding HF & VUC, eksamen i maj

SU: Februar-maj

Seneste tilmelding: 15. december

Undervisningstid: 325 timer

Fordybelsestid: min. 100 timer

Tilbud om studietur til Hamborg i maj forbindelse med tysk

 

Matematisk overbygning - forår og sommer 2022

Krav: Du har ikke bestået matematik B

Du opnår matematik på A-niveau

1. april-31. maj: Matematik C→B på Kolding HF & VUC, eksamen i maj/juni

6. juli-12. august: Matematik B→A på Kolding HF & VUC, eksamen i august

SU: april-maj samt juli-august

Seneste tilmelding: 18. marts

Undervisningstid: 250 timer

Fordybelsestid: min. 100 timer

Bemærk, at du med denne overbygning ikke kan søge ind på en på en videregående uddannelse med start i skoleåret 2022-2023, da SOF-kurser skal være bestået inden den koordinerede ansøgningsfrist den 5. juli.

 

Matematisk-naturvidenskabelig overbygning - forår og sommer 2022

Krav: Du har bestået matematik B

Du opnår matematik på A-niveau + kemi eller biologi på B-niveau

I foråret kan du lave et løft fra C- til B-niveau i enten kemi eller biologi på Kolding HF & VUC, eksamen i maj:

  • Biologi C→B som netundervisning 1. marts-29. april (med SU)
  • Biologi C→B som netundervisning januar-maj (uden SU)
  • Kemi C→B som aftenundervisning januar-maj (uden SU)

6. juli-12. august: Matematik B→A på Kolding HF & VUC, eksamen i august

SU: juli-august

Seneste tilmelding: 15. december

Undervisningstid: 250 timer

Fordybelsestid: min. 100 timer

Bemærk, at du med denne overbygning ikke kan søge ind på en på en videregående uddannelse med start i skoleåret 2022-2023, da SOF-kurser skal være bestået inden den koordinerede ansøgningsfrist den 5. juli.

 

Andre behov?

Spørg en studievejleder, hvilke muligheder du har!

Kontakt en studievejleder her