Kolding HF og VUC

HF for unge med særligt behov

HF-student på 3 år

Kolding HF & VUC tilbyder en HF-uddannelse over 3 år i et undervisningsmiljø med fokus på tryghed, ro, struktur, forudsigelighed og plads til fordybelse.

Uddannelsen har en pædagogisk ramme, som sikrer plads til forskellighed, og at du bliver
mødt i dine behov.
Du får fra dag 1 også din egen mentor. Klassestørrelsen er på maks 23 elever.

Plads til forskellighed

Lærergruppens tilgang er at rumme elever med funktionsnedsættelser og særlige behov.

Vi udfordrer de ambitiøse elever, så de rykker sig rent fagligt, og vi støtter de elever, som har
brug for ekstra støtte og opmærksomhed.

Vores elever er mangfoldige, og vi er derfor vant til at se den enkelte elev, og vi interesserer
os for din faglige og sociale trivsel.

Hvad kan jeg bruge en 3-årig HF-uddannelse til?

Den 3-årige HF-uddannelse udbydes inden for gældende bekendtgørelse og giver adgang til de samme videregående uddannelser som en 2-årig HF-uddannelse.

Målgruppe

Den 3-årige HF-uddannelse henvender sig til dig, der:

  • har gennemført folkeskolens 9. eller 10. klasses afgangsprøve.
  • har en funktionsnedsættelse indenfor et eller flere af disse diagnoser: Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), angst, depression og/eller opmærksomhedsforstyrrelser.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i et stamklasselokale og et tilstødende lokale, som giver mulighed
for, at du kan trække dig lidt tilbage, hvis du får behov for det.
Den pædagogiske ramme om undervisningen sikrer ro, struktur, forudsigelighed og plads til fordybelse.
Der er en fast mentor tilknyttet klassen, som er til stede i alle klassens timer for at sikre god trivsel.

Ingen årskarakterer

På HF får du ikke årskarakterer. Dialogen i undervisningen er derfor fri og ærlig. Ingen behøver at være bange for at stille spørgsmål i timerne. Der findes ingen dumme spørgsmål.
Til gengæld skal du til eksamen i alle fag, og eksaminerne er fordelt på alle semestre. Hen
over de 6 semestre forbereder du dig sammen med dine lærere og mentor på at lære at gå til eksamen.

Ansøgning og optagelse

  • Du skal visiteres til den 3-årige HF af en UU-vejleder i den Kommune, hvor du bor.
  • Du skal lave en ansøgning på optagelse.dk. og søge den 2-årige HF. Skriv i kommentarfeltet, at du søger en 3-årig HF.
  • Når du har sendt ansøgningen, skal du sende en mail til studiecenterleder Anja Pedersen på: ap@koldinghfogvuc.dk.

Derefter bliver du inviteret til en optagelsessamtale på Kolding HF & VUC. Samtalen
skal sikre, at vi møder dig, hvor du er, og får lagt en plan for din HF-uddannelse, så du får
den støtte, du har brug for med henblik på at kunne gennemføre din HF-uddannelse.

Til samtalen bedes du medbringe dokumentation for din diagnose.

Økonomi

Du kan søge SU efter gældende regler.

Faglig og personlig trivsel

Vi samarbejder med dig om, at du lykkes bedst muligt undervejs i din uddannelse, og at du
kommer til at stå som den mest robuste udgave af dig selv, når du er færdig med din HF-uddannelse og skal videre.

Faglig og personlig trivsel hænger sammen, og du får på den 3-årige HF-uddannelse mulighed for at arbejde med både din faglige og personlige udvikling, så du hele tiden bliver bedre til at håndtere det, som du oplever, er svært.

Vi sørger for, at de støttetilbud, som netop du har brug for, lægges ind i dit almindelige skema. Det kan f.eks. dreje sig om mentorstøtte, struktur- og lektiehjælp.
Din mentor samarbejder med dig igennem hele din HF-uddannelse om din personlige og sociale udvikling.

Vil du vide mere?

Så ring eller skriv til
Leder af studiecenter Anja Pedersen
Telefon: 6040 3547
Mail: ap@koldinghfogvuc.dk