Kolding HF og VUC

HFe-student

Hvad kræves der for at blive HF-enkeltfagsstudent?

 

Hvis du bliver student i sommeren 2022 eller senere, gælder følgende:

Obligatoriske fag:
Dansk A (eller dansk som andetsprog A)
Engelsk B
Historie B
Matematik C
Biologi C
Geografi C
Kemi C
Samfundsfag C
Religion C
Et kunstnerisk fag: Enten design C eller mediefag C eller idræt C
SSO
Eksamensprojekt

Valgfag:
Valgfagene skal udgøre 450-500 timer, dvs.:
1 nyt valgfag på C-niveau og 3 løft til B-niveau
eller
4 løft til B-niveau

Har du nogle af fagene i forvejen, skal du kontakte studievejledningen for at få lagt en konkret individuel plan.

Kontakt vejleder Lis Damgren Book tid