Kolding HF og VUC

Deltagerbetaling retur

Deltagerbetaling retur

Hvis du tager en hel hf-eksamen eller fagpakker, der giver adgang til visse videregående uddannelser, kan du få din deltagerbetaling retur efter bestået eksamen for de fag der står på beviset.

HF:
Hvis du opfylder ét af følgende krav, kan du søge om at få din deltagerbetaling tilbagebetalt:

  • Færdiggjort hf-enkeltfagseksamen
  • Færdiggjort fagpakke, der er adgangsgivende til en mellemlang videregående uddannelse.
  • Færdiggjort hf-enkeltfag på C-niveau (Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C, som er afsluttet efter 1. juli 2014) samt dokumentation for optagelse på Erhvervsuddannelsens hovedforløb med Eux (C-niveaufagene indgår i adgangsgrundlaget til Eux).

Hvis du har modtaget SU under dit skoleforløb, skal du vedlægge udskrift af din støttemeddelelse for skoleperioden - den finder du ved at logge ind i MinSU på www.su.dk.

Hvordan får jeg pengene udbetalt?

Kontoret udarbejder en oversigt over de registrerede fag ved skoleårets afslutning. Du modtager blanketten med oversigten samtidig med dit eksamensbevis.

Du skal skrive blanketten under og aflevere den på kontoret. Du får dine penge via nem-konto inden for 7 hverdage.