Kolding HF og VUC

Elitesport og uddannelse

Dyrker du sport på eliteplan og mangler at gøre din ungdomsuddannelse færdig?

Så kan vi hjælpe dig videre.

Hos os kan du skræddersy din uddannelse, så den passer til din hverdag og de fremtidsplaner du har.

Vi forventer, at dit sportsliv lettest kan kombineres med net-undervisning, som du kan arbejde med når og hvor det passer dig bedst. Men skulle du have mulighed for at følge et eller flere af vores dag- eller aftenhold, kan det fint kombineres.

Netundervisning foregår med afsæt i fagenes faglige hjemmesider, hvorfra du får adgang til materialer og opgaver. Du følger din egen personlige Studieplan, som bliver lavet til dig i starten af forløbet.

Du får en netlærer, som naturligvis hjælper og vejleder dig gennem hele forløbet. Kontakten med din lærer foregår via mail, Skype eller individuelle møder.
Holdundervisning foregår på skolen i Kolding

Studiets opbygning
En hf studentereksamen består af en række obligatoriske fag samt nogle valgfag. Med valgfagene kan du tone din uddannelse i den retning du har lyst til, du kan f.eks. vælge mediefag, idræt, erhvervsøkonomi eller psykolog.

Et fag strækker sig over et halvt eller et helt år, og vi afholder eksamen i december og maj/juni. Du kan starte hvert år til januar og august, og på nogle fag er der løbende optag. Det kan du aftale med din vejleder, som du kan mødes med inden du tilmelder dig.
Du kan vælge at tage din uddannelse over to, tre eller flere år, alt efter hvad der passer dig og hvilke fag du ønsker at følge.

Krav til udstyr - og til dig selv
Du skal have en bærbar med:

• Microsoft Office installeret (fås gratis via skolen)
• daglig adgang til nettet
• mikrofon/headset, idet du skal lave lydoptagelser som en del af studiet.

Og selv skal du:
• være god til at arbejde selvstændigt og til at planlægge og strukturere din tid.
• være tilmeldt digital post

Videreuddannelse og fremtidige job
En hf åbner døren til stort set alle videregående uddannelser.
Du kan fx videreuddanne dig inden for økonomi og finansverdenen, sigte mod et job som journalist eller kommentator - eller uddanne dig til at blive underviser eller træner.

Pris
Stort set alle fag koster 550 kr. - enkelte valgfag koster 1.400 kr. Du skal have betalt inden du begynder på din undervisning.

Adgangskrav
Vi foretager altid en individuel vurdering, men de generelle optagelseskrav til enkeltfag er at du enten har:
• Afsluttet folkeskolens 10. klasse med tilfredsstillende resultat
• Afsluttet dansk, engelsk og matematik på D-niveau (9. klasse)

Kontakt og tilmelding
Uddannelseschef Preben Løvetofte
prl@koldinghfogvuc.dk
Telefon: 6040 3530