Kolding HF og VUC

Tilmelding og SU

Vores HF2-klasser starter til august 2022. 

Du kan kontakte en vejleder og høre om dine muligheder for at starte på 2 hf hos hos til næste skoleår.

Det er gratis at læse 2-årig HF hos os, og du kan søge SU til uddannelsen.

Ansøgning

Du skal sende din ansøgning og bilag (eksamensbeviser mv.) på optagelse.dk.

Fristen er den 1. marts 2022, men vi modtager ansøgninger helt frem til undervisningens start i august, hvis vi har ledige pladser.

Vores optagelsesforløb

Optagelsesprøve
Afhængig af din ansøgning, så vil du hurtigst mulig få en tilbagemelding på direkte optag, samtale eller en optagelsesprøve eller afslag.

En optagelsesprøve består af en skriftlig og en mundtlig del. Den skriftlige prøve består af begrænsede opgaver indenfor naturfag, matematik, engelsk og dansk og efterfølges af en samtale vedrørende optag.

Optagelsessamtale
Du skal i forbindelse med ansøgning til en optagelsessamtale, og her skal du medbringe både dokumentation for tidligere skolegang samt legitimation.

Valg i forbindelse med tilmelding

Det eneste valg du skal træffe i forbindelse med din tilmelding på optagelse.dk, er et valg mellem et af følgende fag:

Design C

 

Idræt C

 

Mediefag C

  

Optagelse fra 9. klasse

  • Du skal være vurderet uddannelsesparat. 
  • Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) i 5. - 9. klasse 
  • Du skal have et gennemsnit på mindst 4,0 standpunktskarakterer
  • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen med et gennemsnit på mindst 4,0

Optagelse fra 10. klasse

  • Være vurderet uddannelsesparat. og have søgt om optagelse direkte i forlængelse af 10. klasse
  • Til eksamen skal du have aflagt prøve i:
  •  - dansk, engelsk og matematik i 10. klasse (skriftlig og mundtlig)
  •  - fysik/kemi i 10. klasse eller fællesprøven i 9. klasse
  •  - 2 fremmedsprog i 9 eller 10. klasse

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, kan du stadig søge optagelse. Kontakt en vejleder.

Optagelse hvis du ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse
Du har også mulighed for optagelse efter individuel bedømmelse af dine kvalifikationer, hvis du har en anden baggrund – erhvervserfaring og/eller anden uddannelse.

Brug for yderligere oplysninger?

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte vores vejledere.

Book vejleder

Er du under 18 år, skal mindst en af dine forældre underskrive din ansøgning med deres NemID på Optagelse.dk.

Uddannelsesplanen fungerer samtidig som ansøgning. Som en del af ansøgningen skal du bl.a. angive, hvilket 2. fremmedsprog, du ønsker.

På Optagelse.dk vil det fremgå, hvilke fag den skole, du søger, udbyder. Du kan også se, hvilke studieretninger skolen udbyder.

Er du gået ud af skolen og søger på baggrund af en almen voksenuddannelse (avu), logger du ind med NemID og søger på Optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 15. marts. 

Du kan læse mere om ansøgningsproceduren i en række vejledninger på Optagelse.dk