Kolding HF og VUC

2-årig HF

Overvejer du en 2-årig HF-uddannelse?

Book en tid til et møde på skolen eller bliv ringet op at en vejleder. I kan få en snak om dine muligheder for at tage en hf hos os. 

Næste års klasser starter til august 2022.

 

Book tid 

 

HF-student på 2 år

Vi er en skole med plads til forskellighed, faglighed i fællesskab og forventninger til dig som elev.

Undervisningen foregår i forskellige arbejdsformer, ofte med aktiviteter ud af huset. Du kommer til at bruge moderne teknologi og du kan får støtte i det mundtlige og skriftlige arbejde. Du kan også få støtte hvis du er ordblind eller har andre udfordringer.

Vores nye klasser starter hvert år i august måned.

HF for sårbare unge

Vi tilbyder i samarbejde med Kolding Kommune en 3-årig HF til dig med særlige udfordringer og behov, som du kan læse mere om her.

eSport og uddannelse

Skolen har hvert år en række elever, som er meget engagerede i eSport i deres fritid. Vi tilbyder derfor at du kan kombinere en hf-uddannelse med eSport ved at

• samle nye eSportinteresserede elever i den samme 1. klasse
    o både erfarne og nye gamere er velkomne!
    o fagene vil ind imellem inddrage eSport i undervisningen
• adgang til vores gamerrum på skolen, som kan bruges uden for undervisningen
    o eftermiddag, aften og weekend
• afholde et LAN-parti hvert semester
• arrangere studieture til eSports events

Du får et fleksibelt og seriøst studiemiljø

Du har stor mulighed for at blive hørt, og vores aktive kursistråd er din mulighed for indflydelse på din skolehverdag.

Du oplever en dagligdag med både unge og voksne klassekammerater, som ofte har en langsigtet plan for deres videre uddannelse og jobønsker.

Vi forventer, at du er aktiv i timerne, tager del i skolens øvrige aktiviteter og bidrager positivt til fællesskabet undervejs. Vi ved, at det fremmer glæden og seriøsiteten i klassen og giver et positivt studieforløb for dig og dine klassekammerater. 

Vi har klare linjer for hvordan man opfører sig på skolen og i undervisningen, og vi har tydelige grænser for fravær. 

På Facebook kan du følge skolens aktiviteter, og din klasse har sin egen side, hvor der udveksles lektiehjælp og andre ting.

  • Kursistrådet arrangerer fredagsbar og fester flere gange om året
  • I caféen kan du købe sund mad
  • Din hverdag foregår i moderne omgivelser på vores nybyggede skole i Design City i Kolding

Du har mindre hjemmearbejde

  • fordi en del af de traditionelle lektier er integreret i undervisningen
  • fordi en del af det skriftlige arbejde er lagt ind i timerne

Videre efter HF

Alle fagpakker giver adgang til korte og mellemlange videregående uddannelser. Hvis du skal universitetsvejen, skal du supplere med et halvt års overbygning.

Adgang til videregående uddannelser er, udover en adgangsgivende eksamen, ofte styret af de specifikke adgangskrav, og det har indflydelse på valg af valgfag og valg af fagpakke. Se evt. mere på ug.dk

Uddannelsesmål for 2-årig HF 

Uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf) indgår sammen med uddannelserne til studentereksamen (det almene gymnasium), højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) i et samlet gymnasialt system, som er studieforberedende og almendannende, og som giver grundlag for videregående uddannelse.

Uddannelsen til højere forberedelseseksamen tilrettelagt som en 2-årig ungdomsuddannelse er målrettet mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, og som primært sigter mod videregående uddannelse. Uddannelsen udgør en helhed og afsluttes med en eksamen efter national standard.

Formålet med uddannelsen er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.

Du kan læse loven i sin helhed her.

Du kan læse bekendtgørelsen i sin helhed her.