Vil du hurtigt videre?

2-ÅRIG HF

Vi er en skole med plads til forskellighed, faglighed i fællesskab og forventninger til dig som elev.

Undervisningen foregår i forskellige arbejdsformer, ofte med aktiviteter ud af huset. Du kommer til at bruge moderne teknologi og du kan få støtte i det mundtlige og skriftlige arbejde. Du kan også få støtte, hvis du er ordblind eller har andre udfordringer.

 

Bliver du student til sommer, og skal have lukket dit bevis?

Så skal du bestille dit eksamensbevis på mail hfbevis@koldinghfogvuc.dk senest fredag d. 9. juni (OBS: dette gælder kun enkeltfagskursister - så hvis du følger en HF2, bliver dit bevis automatisk lukket, og beviset skal derfor ikke bestilles)

Vi udsteder ikke beviserne, medmindre du har bestilt et. Vi udskriver en kopi af dit bevis, hvis du skal med til translokationen - ellers kan det originale bevis findes inde på www.minkompetencemappe.dk

Når du bestiller dit bevis, så skal du også skrive om det er et almindeligt HF bevis, eller om det er et bevis med overbygning.

Vi beregner også automatisk din tilbagebetaling af deltagerbetaling, så det er ikke noget du skal søge om. Hvis du har fag på beviset, som er afsluttet et andet sted end hos os, så skal vi bruge dokumentation på din betaling (ikke en kvittering, men dokumentation fra det andet uddannelsessted, hvor det fremgår hvilke fag det drejer sig om og med beløbet - med stempel og underskrift)

Er du SOF kursist skal dit prøvebevis også bestilles. Husk at skrive, om du har afsluttet en HF2, EUX, eller en fuld hf som enkeltfagskursist.

Noter i mailen når du bestiller, om kopien skal sendes til din e-boks, eller om du afhenter fysisk.

Bestilte beviser og evt. prøvebeviser kan afhentes i administrationen på 2. sal fra d. 23. juni kl. 9 til og med onsdag d. 28. juni kl. 14.

Få et fleksibelt og seriøst studiemiljø

Vores nye klasser starter hvert år i august måned.

Du får et fleksibelt og seriøst studiemiljø Du har stor mulighed for at blive hørt, og vores aktive kursistråd er din mulighed for indflydelse på din skolehverdag.

Du oplever en dagligdag med både unge og voksne klassekammerater, som ofte har en langsigtet plan for deres videre uddannelse og jobønsker.

Vi forventer, at du er aktiv i timerne, tager del i skolens øvrige aktiviteter og bidrager positivt til fællesskabet undervejs. Vi ved, at det fremmer glæden og seriøsiteten i klassen og giver et positivt studieforløb for dig og dine klassekammerater. 

Vi har klare linjer for hvordan man opfører sig på skolen og i undervisningen, og vi har tydelige grænser for fravær

 

Indlæs flere

2-årig HF - fagpakker 


I starten af 2. semester på det første år af HF2 vælger hver elev:
• 1 fagpakke
• 1 valgfag
Fagpakker og valgfag oprettes kun, hvis der er nok elever

HF Sundhed/lab

HF Sundhed/lab
(biologi B, kemi B)
+ valgfag C (eller evt. valgfag B)

Fagpakkerne retter sig mod følgende uddannelser

SUNDHEDSUDDANNELSER, fx
sygeplejerske, jordemoder,
bioanalytiker, fysioterapeut,
ergoterapeut

 

HF Sundhed/fit

HF Sundhed/fit
(biologi B, idræt B)
+ valgfag C (eller evt. valgfag B)

Krav

Denne fagpakke kræver, at du
vælger idræt C på dit første
semester af hf.

Fagpakkerne retter sig mod følgende uddannelser

SUNDHEDSUDDANNELSER, fx
sygeplejerske, jordemoder,
bioanalytiker, fysioterapeut,
ergoterapeut

 

HF Menneske & Samfund

HF Menneske & Samfund
(samfundsfag B, psykologi C)
+ valgfag B

Fagpakkerne retter sig mod følgende uddannelser

VELFÆRDSUDDANNELSER, fx
pædagog, lærer, socialrådgiver

HF Politi & Forsvar

HF Politi & Forsvar
(samfundsfag B, idræt B)
+ valgfag C (eller evt. valgfag B)

Krav

Denne fagpakke kræver, at du
vælger idræt C på dit første
semester af hf.

Fagpakkerne retter sig mod følgende uddannelser

UDDANNELSER V. POLITI/FORSVAR

 

 

HF Business

HF Business
(matematik B,

erhvervsøkonomi C)
+ valgfag B

Fagpakkerne retter sig mod følgende uddannelser

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER,
fx finansøkonom, produktionsteknolog

Indlæs flere
Kontakt os her
Kontakt os

Kolding Åpark 16 | 6000 Kolding

Alle kontakt oplysninger

Kontakt vejledningen

Kolding Åpark 16 | 6000 Kolding

Lis Damgren
Vejleder på HF

Book en tid ved mig 

Du kan også skrive en mail, sende en SMS,

eller chatte med mig på Teams lc@

Michael Bang
Vejleder på AVU og HF

Book en tid ved mig

Du kan også skrive en mail, sende en SMS,

eller chatte med mig på Teams mi@