Kolding HF og VUC

HF Overbygning

Bliver du hf-student i 2019, og sigter du efter en universitetsuddannelse?

Så har du brug for en overbygning, bestående af 2-3 niveauløft, hvoraf mindst ét skal være til A-niveau.
Du kan få SU i 4 måneder, hvis den samlede overbygning klares inden for halvt år.
Det kan tilrettelægges på to måder: enten ved at tage alle de ønskede fag sammen i et 4-måneders forløb eller ved at tage to uafhængige fag med hver 2 måneders SU.

Tager du fagene som to uafhængige fag, kan du frit kombinere fag fra forskellige skoler, så du fx tager ét fag i Kolding og et andet i Odense. En anden mulighed er, at du selv sammensætter din overbygning med et fag ad gangen i dit eget tempo. Men så kan du ikke få SU, og der vil være deltagerbetaling.

En overbygning er en individuel tilrettelæggelse, som
• skal være målrettet en specifik universitetsuddannelse
• skal bestå af niveauløft svarende til mindst 250 timers undervisning
• har mindst 100 timers fordybelsestid

Muligheden for at tage et overbygningsforløb står åben i op til to år efter, du har afsluttet en 2-årig hf-uddannelse.
Du skal være indstillet på, at der vil være en eller flere ugentlige skriftlige afleveringer.

Aftal dit overbygningsforløb med en vejleder på Kolding HF & VUC:

www.koldinghfogvuc.dk/vejledning/book-vejleder/

Overbygning med 3 løft - forår 2020

Humanistisk overbygning I
B→A Engelsk
0→B Tysk

Humanistisk overbygning II
B→A Engelsk
B→A Historie
0→C Retorik eller mediefag

Matematik og kemi
B→A Historie
C→B Matematik
C→B Kemi - som aftenhold (en aften om ugen)
Mulighed for 4 måneders SU: januar-april

Seneste tilmelding: 15. december
Undervisning: 6. januar-30. april
Tilbud om studietur til Hamborg i forbindelse med tysk: 4.-6. maj
Eksamen: Maj
Undervisningstid: 250-325 timer
Fordybelsestid: min. 100 timer

Overbygning med 2 løft - forår og sommer 2020

Matematisk overbygning
C→B Matematik (eller biologi eller kemi som netundervisning) (marts-april)
B→A Matematik (juli-august)

Mulighed for 4 måneders SU: marts-april samt juli-august
Seneste tilmelding: 15. februar
Undervisning: 2. marts-30. april samt 6. juli-7. august
Eksamen: Maj og august
Undervisningstid: 250 timer
Fordybelsestid: min. 100 timer

Overbygning med 2 løft – sommer og efterår 2019

Matematik og ?
B→A Matematik (juli-august)
C→B-niveau-fag efter eget ønske (oktober-november) på en anden skole

Mulighed for 4 måneders SU: juli-august samt oktober-november
Seneste tilmelding: 5. juli
Undervisning: 8. juli-9. august samt oktober-november
Eksamen: August og december
Undervisningstid: 250 timer
Fordybelsestid: min. 100 timer