Kolding HF og VUC

HF Overbygning

Bliver du hf-student i 2019, og sigter du efter en universitetsuddannelse?

Så har du brug for en overbygning, bestående af 2-3 niveauløft, hvoraf mindst ét skal være til A-niveau.
Du kan få SU i 4 måneder, hvis den samlede overbygning klares inden for et halvt år.
Det kan tilrettelægges på to måder: enten ved at tage alle de ønskede fag sammen i et 4-måneders forløb eller ved at tage to uafhængige fag med hver 2 måneders SU.

Tager du fagene som to uafhængige fag, kan du frit kombinere fag fra forskellige skoler, så du fx tager ét fag i Kolding og et andet i Odense. En anden mulighed er, at du selv sammensætter din overbygning med et fag ad gangen i dit eget tempo. Men så kan du ikke få SU, og der vil være deltagerbetaling.

En overbygning er en individuel tilrettelæggelse, som
• skal være målrettet en specifik universitetsuddannelse
• skal bestå af niveauløft svarende til mindst 250 timers undervisning
• har mindst 100 timers fordybelsestid

Muligheden for at tage et overbygningsforløb står åben i op til to år efter, du har afsluttet en 2-årig hf-uddannelse
- i hvert fald hvis du gerne vil have SU.

Du skal være indstillet på, at der vil være en eller flere ugentlige skriftlige afleveringer.

Aftal dit overbygningsforløb med en vejleder på Kolding HF & VUC:

www.koldinghfogvuc.dk/vejledning/book-vejleder/

Overbygning med 2 - 3 løft - forår 2020

Humanistisk overbygning 
Engelsk B→A  
Tysk 0→B eller tysk C→B

Seneste tilmelding: 15. december

Undervisning: 6. januar - 30. april

Tilbud om studietur til Hamborg i forbindelse med tysk: 11. - 13. maj
Eksamen: Maj
Undervisningstid: 250-325 timer
Fordybelsestid: min. 100 timer

Overbygning med 2 løft - forår og sommer 2020

Matematisk overbygning
C→B Matematik (eller biologi eller kemi som netundervisning) (marts-april)
B→A Matematik (juli-august)

Mulighed for 4 måneders SU: marts-april samt juli-august
Seneste tilmelding: 15. februar
Undervisning: 2. marts - 30. april samt 6. juli - 7. august
Eksamen: Maj og august
Undervisningstid: 250 timer
Fordybelsestid: min. 100 timer

Overbygning med 2 løft – sommer og efterår 2020

Matematik og ?
B→A Matematik (juli-august)
C→B-niveau-fag efter eget ønske (oktober-november) på en anden skole

Mulighed for 4 måneders SU: juli - august samt oktober - november
Seneste tilmelding: 5. juli
Undervisning: 8. juli - 9. august samt oktober-november
Eksamen: August og december
Undervisningstid: 250 timer
Fordybelsestid: min. 100 timer