Kolding HF og VUC

HF Overbygning (SOF)

Bliver du hf-student i 2020, og sigter du efter en universitetsuddannelse?

Så har du brug for en overbygning (SOF=supplerende overbygningsforløb), bestående af 2-3 niveauløft, hvoraf mindst ét skal være til A-niveau.
Du kan få SU i 4 måneder, hvis den samlede overbygning klares inden for et halvt år.
Det kan tilrettelægges på to måder: enten ved at tage alle de ønskede fag sammen i et 4-måneders forløb eller ved at tage to uafhængige fag med hver 2 måneders SU.

Tager du fagene som to uafhængige fag, kan du frit kombinere fag fra forskellige skoler, så du fx tager ét fag i Kolding og et andet i Odense. En anden mulighed er, at du selv sammensætter din overbygning med et fag ad gangen i dit eget tempo. Men så kan du ikke få SU, og der vil være deltagerbetaling.
Hvis du gerne vil tilrettelægge en SOF i dit eget tempo, er det vigtigt, at du kontakter en studievejleder: Book en tid hos en vejleder

En overbygning er en individuel tilrettelæggelse, som
• skal være målrettet en specifik universitetsuddannelse
• skal bestå af niveauløft svarende til mindst 250 timers undervisning
• har mindst 100 timers fordybelsestid

Muligheden for at tage et overbygningsforløb står altid åben. Dog vil der være deltagerbetaling, hvis det er to år siden, du har afsluttet en 2-årig hf-uddannelse.

Du skal være indstillet på, at der vil være en eller flere ugentlige skriftlige afleveringer.
Fagene kan være tilrettelagt på forskellige måder:

  • som almindelig undervisning
  • som flexundervisning, dvs. en kombination af undervisning ved fremmøde og arbejde med opgaver, som du laver hjemme
  • som netundervisning, dvs. du sidder derhjemme og arbejder med faget. Der vil være ugentlige træffetider med din lærer

Aftal dit overbygningsforløb med en vejleder på Kolding HF & VUC:

Book en tid hos en vejleder

Mulige overbygningsforløb på Kolding HF&VUC

Matematik-fysik overbygning - sommer og efterår 2020
Krav: Du har allerede matematik B.
Du opnår matematik på A-niveau + fysik på B-niveau.
8. juli - 7. august: Matematik B→A på Kolding HF&VUC, eksamen i august
September - november: fysik 0→B på en anden skole, eksamen i december
SU: juli - august samt september - november
Tilmelding senest: 5. juli
Undervisningstid: 325 timer (eller 250 timer, hvis du har bestået fysik C)
Fordybelsestid: min. 100 timer
Hvis du allerede har bestået fysik C, kan du løfte til B-niveau i oktober-november.
Du kan også kombinere med et andet B-løft end fysik.

Sproglig overbygning - forår 2021
Du opnår engelsk på A-niveau + tysk på B-niveau
1. februar - 31. maj: Engelsk B→A på Kolding HF&VUC, eksamen i maj
1.februar - 31. maj: Tysk 0→B på Kolding HF&VUC, eksamen i maj
SU: Februar - maj
Seneste tilmelding: 15. december
Undervisningstid: 325 timer 
Fordybelsestid: min. 100 timer
Tilbud om studietur til Hamborg i forbindelse med tysk: 10 - 12. maj

Matematisk overbygning - forår og sommer 2021
Krav: Du har ikke bestået matematik B
Du opnår matematik på A-niveau
6. april - 4. juni: Matematik C→B på Kolding HF&VUC, eksamen i maj/juni
7. juli - 6. august: matematik B→A på Kolding HF&VUC, eksamen i august
SU: april - maj samt juli - august
Tilmelding senest: 15. februar
Undervisningstid: 250 timer
Fordybelsestid: min. 100 timer
Bemærk at du med denne overbygning ikke kan søge ind på en videregående uddannelse med start i skoleåret 2021-2022, da SOF-kurser skal være bestået inden den koordinerede ansøgningsfrist den 5. juli.

Matematisk-naturvidenskabelig overbygning - forår og sommer 2021
Krav: Du har bestået matematik B
Du opnår matematik på A-niveau + kemi eller biologi på B-niveau
I foråret kan du lave et løft fra C- til B-niveau i enten kemi eller biologi på Kolding HF&VUC, eksamen i maj:

  • Biologi C→B som netundervisning 1. marts - 29. april (med SU)
  • Biologi C→B som netundervisning januar - maj (uden SU)
  • Kemi C→B som aftenundervisning januar - maj (uden SU)

7. juli - 6. august: matematik B→A på Kolding HF&VUC, eksamen i august
SU: juli - august
Tilmelding senest: 15. december
Undervisningstid: 250 timer
Fordybelsestid: min. 100 timer
Bemærk at du med denne overbygning ikke kan søge ind på en videregående uddannelse med start i skoleåret 2021-2022, da SOF-kurser skal være bestået inden den koordinerede ansøgningsfrist den 5. juli.

Andre behov? Spørg en vejleder, hvilke muligheder du har:

Book en tid hos en vejleder