Kolding HF og VUC

HF enkeltfag

Undervisning når det passer dig

  • Du bestemmer selv antallet af fag og dermed antallet af ugentlige timer.
  • Du kan også vælge at sammensætte en hel HF-eksamen via enkeltfag. Det kan der være mange grunde til.
  • Hvis du ikke på forhånd vil lægge dig fast på et to-årigt forløb, så får du med enkeltfag mulighed for at strække din HF-eksamen til f.eks. tre år. Det giver stor fleksibilitet. Du kan vælge en særlig fagpakke, som er adgangsgivende til f.eks. pædagog eller sygeplejerske.
  • Hvis du allerede har en gymnasial uddannelse, kan du supplere med fag og niveauer, som giver adgang til de videregående uddannelser, det kan du læse mere om under gymnasial supplering.
  • Fagene på hf følger de gymnasiale niveauer, A, B og C, hvor A er det højeste. Man skal normalt have haft et fag på et lavere niveau, før man kan vælge det på et højere niveau - altså C før B og B før A.

Kom i gang

Hvis du vil meldes til, skal du kontakte en vejleder.

Book tid

Uddannelsesmål for Hf-enkeltfag

Hf-enkeltfag er målrettet mod voksne med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion. Højere forberedelseseksamen er på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Hf-enkeltfag har til formål, at voksne kursister opnår almendannelse, viden og kompetencer, som danner grundlag for videre uddannelse eller øger mulighederne på arbejdsmarkedet. Undervisningen er teoretisk og anvendelsesorienteret, og tilrettelægges fleksibelt således, at den styrker den voksnes lyst til og interesse for fortsat at tilegne sig ny viden og indsigt.

Kursisterne skal gennem uddannelsens faglige og pædagogiske progression udvikle faglig indsigt og studiekompetence. De skal opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer og evne til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale.

Du kan læse loven i sin helhed her.

Du kan læse bekendtgørelsen i sin helhed her.