Kolding HF og VUC

Tilmelding og SU

Vores HF2-klasser starter 12. august 2019.

Det er gratis at læse 2-årig HF hos os, og du kan søge SU til uddannelsen.

Åbent hus

Du kan komme til Åbent Hus den 23. januar kl. 19-20 og høre mere om uddannelsen, dine muligheder og møde undervisere og nuværende elever.

Ansøgningsfrist

Du skal tilmelde dig på optagelse.dk

Valg i forbindelse med tilmelding

Det eneste valg du skal træffe i forbindelse med din tilmelding på optagelse.dk, er et valg mellem et af følgende fag:

Design C

 

Idræt C

 

Mediefag C

  

Optagelse fra 9. klasse

  • Være vurderet uddannelsesparat. Det er en proces, der starter i 8. klasse. Læs mere om uddannelsesparathedsvurdering
  • Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) i folkeskolen eller undervisning på tilsvarende niveau fra 6. - 9. klasse (for dig, der gik i 6. klasse i skoleåret 2014-15.)
  • Have aflagt folkeskolens obligatoriske 9.- klasseprøver ved afslutningen af 9. klasse
  • Opnå mindst 4,0 i karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver blandt folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver
  • Du skal desuden have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. klasse.

Optagelse fra 10. klasse

  • Være vurderet uddannelsesparat. og have søgt om optagelse direkte i forlængelse af 10. klasse
  • Have afsluttet 10. klasse i folkeskolen eller have gennemført anden undervisning, der står mål med undervisningen i folkeskolens 10. klasse
  • Have aflagt folkeskolens 10.-klasseprøve i fagene dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag
  • Have aflagt folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøve i fysik/kemi
  • Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) i folkeskolen eller undervisning på tilsvarende niveau i 2-4 år, heraf det sidste år frem til folkeskolens afgangsprøver (for dig, der gik i 7., 8. eller 9. klasse i skoleåret 2014-15), og have aflagt enten 9.-klasseprøve efter udtræk efter 9. klasse eller 10.-klasseprøve både mundtligt og skriftligt efter 10. klasse.

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, så har du mulighed for at søge om optagelse alligevel og få adgang fx via en vejledningssamtale eller via en optagelsesprøve og helhedsvurdering.

Optagelse hvis du ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse
Du har også mulighed for optagelse efter individuel bedømmelse af dine kvalifikationer, hvis du har en anden baggrund – erhvervserfaring og/eller anden uddannelse.

Brug for yderligere oplysninger?

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte vores studievejledere.

Er du under 18 år, skal mindst en af dine forældre underskrive din ansøgning med deres NemID på Optagelse.dk.

Uddannelsesplanen fungerer samtidig som ansøgning. Som en del af ansøgningen skal du bl.a. angive, hvilket 2. fremmedsprog, du ønsker.

På Optagelse.dk vil det fremgå, hvilke fag den skole, du søger, udbyder. Du kan også se, hvilke studieretninger skolen udbyder.

Er du gået ud af skolen og søger på baggrund af en almen voksenuddannelse (avu), logger du ind med NemID og søger på Optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 15. marts. 

Du kan læse mere om ansøgningsproceduren i en række vejledninger på Optagelse.dk