Kolding HF og VUC

2-årig HF

HF hos os

Vi er en skole med plads til forskellighed, faglighed i fællesskab og forventninger til dig som kursist.

Undervisningen foregår i forskellige arbejdsformer, ofte med aktiviteter ud af huset. Du kommer til at bruge moderne teknologi og du kan får støtte i det mundtlige og skriftlige arbejde. Du kan også få støtte hvis du er ordblind eller har andre udfordringer.

Søg optagelse

NYT! - eSport og uddannelse

Er du bidt af eSport? Fra august 2018 er det muligt at kombinere eSport med uddannelse. I samarbejde med Kolding Esport afholder vi LAN-party og træningsaftener, ligesom det bliver muligt at spille i skolens gamer-rum udenfor almindelig undervisningstid. Du kan i løbet af foråret læse mere om dette her på siden.

Du får et fleksibelt og seriøst studiemiljø

Hvor du har stor mulighed for at blive hørt, og vores aktive kursistråd er din mulighed for indflydelse på din skolehverdag.

Du oplever en dagligdag med både unge og voksne klassekammerater, som ofte har en langsigtet plan for deres videre uddannelse og jobønsker.

Vi forventer, at du er aktiv i timerne, tager del i skolens øvrige aktiviteter og bidrager positivt til fællesskabet undervejs. Vi ved, at det fremmer glæden og seriøsiteten i klassen og giver et positivt studieforløb for dig og dine klassekammerater. 

Vi har klare linjer for hvordan man opfører sig på skolen og i undervisningen, og tydelige grænser for fravær. Vi prioriterer vores kontaktlærerordning, som bl.a. sikrer dig hurtig opfølgning og vejledning, hvis du har behov for det.

På Facebook kan du følge skolens aktiviteter, og din klasse har sin egen side, hvor der udveksles lektiehjælp og andre ting.

  • Kursistrådet arrangerer fredagsbar og fester flere gange om året
  • I caféen kan du købe sund mad
  • Din hverdag foregår i moderne omgivelser på vores nybyggede skole i Design City i Kolding

Du har mindre hjemmearbejde

  • fordi mange af de traditionelle lektier er integreret i undervisningen
  • fordi en del af det skriftlige arbejde er lagt ind i timerne
  • du laver opgaverne på skolen under lærerens vejledning.
  • du kan få hjælp her og nu
  • en del af undervisningen er også netbaseret

Videre efter HF

Alle fagpakker giver adgang til videregående uddannelser. Hvis du skal universitetsvejen, skal du enten vælge Uni-fagpakken eller en af de andre fagpakker suppleret med et halvt års overbygning.

Adgang til videregående uddannelser er, udover en adgangsgivende eksamen, ofte styret af de specifikke adgangskrav, og det har indflydelse på valg af valgfag og valg af fagpakke. Se evt. mere på ug.dk

Uddannelsesmål for 2-årig HF 

Uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf) indgår sammen med uddannelserne til studentereksamen (det almene gymnasium), højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) i et samlet gymnasialt system, som er studieforberedende og almendannende, og som giver grundlag for videregående uddannelse.

Uddannelsen til højere forberedelseseksamen tilrettelagt som en 2-årig ungdomsuddannelse er målrettet mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, og som primært sigter mod videregående uddannelse. Uddannelsen udgør en helhed og afsluttes med en eksamen efter national standard.

Formålet med uddannelsen er at forberede kursisterne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.

Du kan læse loven i sin helhed her.

Du kan læse bekendtgørelsen i sin helhed her.