Kolding HF og VUC

FAQ

 

Ja, hvis du har en afsluttet en gymnasial eksamen f.eks. STX, HF, HHX, EUX, HTX, IB, GIF, GU eller en afsluttet erhvervsuddannelse med 1 fag på c-niveau – eller en tilsvarende eksamen (f.eks. fra udlandet).

Du kan kun bruge GSK til supplering i ét eller flere fag på bestemte niveauer, som du mangler for at komme ind på en konkret videregående uddannelse.

Du har også mulighed for at karakterforbedre, hvis du har dumpet faget på din ungdomsuddannelse eller hvis du har brug for at forbedre karakteren i et fag for at opfylde et fagspecifikt minimumskarakterkrav.

Du skal kontakte gsk-vejledningen på Odense Katedralskole.  Odense Katedralskole.

 

Ja, hvis den gymnasiale ungdomsuddannelse endnu ikke er afsluttet på ansøgningstidspunktet, bliver man betinget optaget og skal eftersende en kopi af eksamensbeviset straks efter eksamen.

For sommerhold er ansøgningsfristen 5. juli.
For efterårshold er ansøgningsfristen den 15. august.
For forårshold er ansøgningsfristen den 1. december.

Send din ansøgning i god tid inden fristen. Optagelse i god tid gør det lettere at opfylde netop dine ønsker om tidspunkt m.m.

Undervisningen er gratis, hvis man begynder senest den 1. oktober 2 år efter, at den adgangsgivende eksamen er afsluttet.

Derefter betales kr. 550,- pr. fag.

Du vil modtage oplysning om betaling fra den skole, du er optaget på.

Ja, der er mødepligt på GSK-hold.

Dit fravær registreres løbende og kan i yderste konsekvens medføre udmeldelse.

Spansk er ikke et specifikt adgangskrav på medicinstudiet.

Nej, heller ikke selvom du dumper faget.

Dog kan der i helt særlige tilfælde gives tilladelse til at du på ny følger det samme fag på det samme niveau.

Du skal derfor huske at afmelde dig kurset inden kursusstart, da det ellers tæller som et forsøg.

Kurserne er altid tilrettelagt i koncentrerede forløb, som varer fra ca. 3-12 uger.

Bøgerne lånes, men man skal selv skaffe ordbøger og lommeregner.

Du kan kun supplere i ét af de fag, der bliver udbudt på koordinatorernes hjemmesider.

Nej. Du skal have en afsluttet gymnasial eksamen.

Du kan ønske, at suppleringen tilpasses evt. arbejde, anden undervisning, børnepasning o.a., men der er ingen garanti for, at dine ønsker kan blive opfyldt.

Det er heller ikke alle fag, der planlægges som fx aftenundervisning.

Hvis der er for få ansøgere til et GSK-hold dér, hvor du har søgt, bliver du tilbudt plads på et andet undervisningssted.

Man skal have minimum 16 timer om ugen og forløbet må maksimalt strække sig over 12 uger.

Ja.

Man kan ansøge om SU til at karakterforbedre, hvis man har dumpet faget på sin ungdomsuddannelse eller hvis man har brug for at forbedre karakteren i et fag for at opfylde et fagspecifikt minimumskarakterkrav.

Du vil modtage svar vedrørende optagelse, undervisning og starttidspunkt senest en uge før kursusstart.

Du modtager besked fra den skole, du bliver optaget på.

Ja, du kan søge ungdomskort på www.ungdomskort.dk, såfremt du er SU-berettiget.