Kolding HF og VUC

Gymnasial supplering

GSK hos os

Helt konkret udbyder vi på Kolding HF&VUC gymnasiale suppleringskurser, såkaldte "turbo-kurser", i matematik B forår, sommer og efterår samt matematik A om sommeren.

Der er tale om undervisning på fuld tid i 2 måneder med undervisning fra ca. 9-15 mandag til fredag.

Generelt om GSK

Hvis du har gennemført en stx, htx, hhx eller hf, men alligevel mangler et eller flere fag på bestemte niveauer for at kunne søge optagelse på en videregående uddannelse, kan du læse faget/niveauet som gymnasial supplering. 

Det er et krav, at faget/niveauet er krævet på den uddannelse, du søger optagelse på.

GSK er et tilbud til dig, der har en adgangsgivende eksamen til videregående uddannelser, men som mangler et niveau i et eller flere fag for at kunne opfylde uddannelsesspecifikke adgangskrav.

Der findes 2 former for gymnasial supplering

  • GSK - supplering i enkelte fag
  • GIF - Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere

Undervisningen foregår på gymnasier, hf-kurser, VUC, studenterkurser, handelsgymnasier og tekniske gymnasier.

Der findes "turbo"-kurser, dvs. komprimerede forløb.

Undervisningen foregår om dagen og/eller om aftenen. Der er krav om fuld studieaktivitet. Kurserne afsluttes med prøve umiddelbart efter undervisningen. Skriftlig prøve afholdes dog kun 3 gange om året.

Nogle fag/niveauer tilbydes også som virtuel undervisning. Se mere på Odense Katedralskole

Hvad kan jeg bruge det til?
Tjek altid adgangskravene på ug.dk eller spørg hos Studievalg, hvor du også kan få generel information om GS.

Bemærk! Det er kun muligt at blive optaget på samme fag én gang.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen kan du se på Odense Katedralskole

Tilmelding og mere info
Du skal kontakte gsk-vejledningen ved yderligere spørgsmål og det er også her du kan tilmelde dig. Odense Katedralskole

Uddannelsesmål for GSK

Gymnasiale suppleringskurser (GSK) har til formål at give ansøgere med studentereksamen, højere forberedelseseksamen, højere handelseksamen, højere teknisk eksamen, studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) eller anden tilsvarende gymnasial eksamen, samt personer med en afsluttet erhvervsuddannelse, der har gennemført mindst ét studierettet enkeltfag på mindst C-niveau, mulighed for efterfølgende at erhverve tilstrækkelige forudsætninger for at kunne blive optaget på og gennemføre en videregående uddannelse ved at tilbyde undervisning og prøve i de gymnasiale fag og niveauer, der er adgangskrav til videregående uddannelser.

Læs mere om uddannelsesmål for GSK her.