2 kursister holder frokostpause og hygger på udendørs trappe
Vil du lære dansk?

STYRK OG OPFRISK DINE FÆRDIGHEDER

FVU-dansk er et tilbud til dig, som gerne vil styrke eller opfriske dine færdigheder i dansk. 

Undervisningen bliver tilrettelagt, så den passer til dit behov og tempo.

FVU-dansk består af fire trin

Alle fire trin kan afsluttes med en prøve. Du kan også vælge prøven fra.

Du bliver efter en samtale med en FVU-vejleder placeret på det rigtige trin, inden du starter.

FVU-dansk, når du vil være bedre til:

  • at skrive (f.eks. arbejdssedler, breve)
  • at læse (f.eks. arbejdsinstruktioner, tekster)
  • at stave (f.eks. endelser, stumme bogstaver mv.)
  • at hjælpe med lektier

 

 

 

Uddannelsesmål for FVU

Formålet med forberedende voksenundervisning (FVU) er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber med henblik på videre uddannelse samt at styrke voksnes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet. 

Undervisningen i FVU-læsning har til formål at sikre deltagerne mulighed for at afklare, forbedre og supplere deres funktionelle færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Undervisningen skal give deltagerne øgede muligheder for at forstå, anvende og producere skrevne tekster.

Undervisningen niveaudeles i 4 trin. Hvert trin har et omfang af mindst 30 og højst 60 timer af 60 minutter, svarende til mindst 40 og højst 80 lektioner af 45 minutter. 

Undervisningen i FVU-matematik har til formål at sikre deltagerne mulighed for at afklare, forbedre og supplere deres funktionelle regne- og matematikfærdigheder. Undervisningen skal give deltagerne øgede muligheder for at kunne overskue, behandle og producere matematikholdige informationer og materialer.

 

FVU dansk

FVU-dansk er et tilbud til dig, som gerne vil styrke eller opfriske dine færdigheder i dansk.  Undervisningen bliver tilrettelagt, så den passer til dit behov og tempo.

FVU-dansk består af 4 trin

Alle 4 trin kan afsluttes med en prøve. Du kan også vælge prøven fra.

Du bliver bl.a. via en samtale med en FVU-vejleder placeret på det rigtige trin, inden du starter.

På alle 4 trin arbejder vi med:

  • at stave ord
  • at læse og forstå
  • at skrive
  • at bruge tekster på computer

Trin 1

På dette trin lærer du at få sikkerhed i at stave de små og nemme ord. Du læser og skriver korte tekster. Du ser på, hvad du læser og skriver i hverdagen. 

Trin 2

På dette trin lærer du mere om de lidt svære ord. Du læser og skriver lidt længere tekster. Du arbejder også med korte instruktioner. Du arbejder også lidt med grammatik herunder hvordan udsagnsord, navneord og tillægsord skal bøjes. 

Trin 3

På dette trin arbejder du med ord, hvor lyde og stavelser følger særlige regler. Du læser og skriver forskellige typer af tekster og arbejder også med, hvordan du selv kan udtrykke dig på forskellige måder. Der arbejdes blandt andet med; ords grammatiske sammenhæng og forskellige teksttyper.

Trin 4

På dette trin kommer du til at arbejde med fagord og med ord, som dansk har lånt fra andre sprog (fremmedord). Du læser og skriver fagtekster.

Der vil ofte blive benyttet computer i undervisningen på alle 4 trin.

Eksamen på FVU

I forbindelse med FVU-undervisning er der mulighed for at gå til prøve ved afslutning af et trin.

Deltagelse i prøver er frivillig.

Prøverne er skriftlige og afholdes på det undervisningssted, hvor undervisningen er foregået.

Resultatet af prøverne vurderes med bestået eller ikke bestået. Der udstedes bevis for aflagte prøver.

Indlæs flere