Kolding HF og VUC

FVU

Læs og skriv bedre

FVU er et gratis tilbud til alle voksne, der vil blive bedre til at læse, stave og skrive, forstå tal, regning og lære matematik. FVU er et tilbud om undervisning, der passer til deltagernes ønsker og behov.

FVU - dansk, når du vil være bedre til:

  • at skrive (f.eks. arbejdssedler, breve)
  • at læse (f.eks. arbejdsinstruktioner, tekster)
  • at stave (f.eks. endelser, stumme bogstaver mv.)
  • at hjælpe med lektier

Se FVU planer for Kolding HF&VUC her 

Uddannelsesmål for FVU

Formålet med forberedende voksenundervisning (FVU) er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber med henblik på videre uddannelse samt at styrke voksnes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet. 

Undervisningen i FVU-læsning har til formål at sikre deltagerne mulighed for at afklare, forbedre og supplere deres funktionelle færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Undervisningen skal give deltagerne øgede muligheder for at forstå, anvende og producere skrevne tekster.

Undervisningen niveaudeles i 4 trin. Hvert trin har et omfang af mindst 30 og højst 60 timer af 60 minutter, svarende til mindst 40 og højst 80 lektioner af 45 minutter. 

Undervisningen i FVU-matematik har til formål at sikre deltagerne mulighed for at afklare, forbedre og supplere deres funktionelle regne- og matematikfærdigheder. Undervisningen skal give deltagerne øgede muligheder for at kunne overskue, behandle og producere matematikholdige informationer og materialer.

Læs mere om uddannelsesmål for FVU her.