Adgangskrav

Adgangskrav 2-årig HF

HF-optagelse fra 9. klasse

For at søge optagelse til den 2-årige HF direkte fra 9. klasse, skal du blandt andet:

søge ind via optagelse.dk inden den 1. marts og i direkte forlængelse af 9. klasse.

være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit.

have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse. Til afgangseksamen skal elever bestå og bekræfte det faglige niveau (mindst 4,0)

Vær opmærksom på, at opnår man mindst 6,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har man krav på optagelse, også selvom man er vurderet ikke uddannelsesparat.

Se alle adgangskrav for HF-optagelse, 9. klasse på optagelse.dk.

Du kan søge optagelse på 2-årig HF direkte via optagelse.dk. Hvis du er i tvivl, om du opfylder kravene, kan du få en vejleder til at hjælpe dig med at gennemgå dit eksamensbevis.

HF-optagelse fra 10. klasse

For at søge optagelse til 2-årig HF fra 10. klasse, skal du blandt andet:

søge ind rettidigt via optagelse.dk og i direkte forlængelse af 10. klasse.

være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i de afsluttende karakterer fra 10. klasse og fra 9. klasse.

have opnået mindst 2,0 i gennemsnit i både dansk og matematik i 10. klasseprøverne.

Se alle adgangskrav for HF-optagelse, 10. klasse på optagelse.dk.

Du kan søge optagelse på 2-årig HF direkte via optagelse.dk.

HF-optagelse på 2-årig HF fra FGU

Du kan også blive optaget på den 2-årige HF har bestået en række fag på den forberedende grunduddannelse (FGU), og søger optagelse i den førstkommende termin, efter du har bestået fagene.

De fag, du skal bestå, er dansk eller dansk som andetsprog, engelsk, matematik - alle på D-niveau. Desuden skal du have samfundsfag og naturfag på mindst niveau G

HF-optagelse på 2-årig HF fra AVU

Du kan også blive optaget på den 2-årige HF, hvis du er gået ud af skolen, og i stedet har bestået en række fag på den almene voksenuddannelse (AVU), og søger optagelse i den førstkommende termin, efter du har bestået fagene.

De fag, du skal bestå, er dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik - alle på D-niveau. Desuden skal du bestå naturvidenskab og et af fagene fransk, historie, samfundsfag eller tysk - alle på G-niveau eller derover.

Læs mere om fag på AVU her

HF-optagelse på 2-årig HF, hvis du har holdt pause fra folkeskolen

Ansøgere uden retskrav på optagelse - altså ansøgere, der ikke søger ind direkte forlængelse af 9. klasse, 10. klasse eller AVU-forløb - kan godt søge ind på den 2-årige HF. Optagelsen her vil bero på en samlet vurdering af dine karakterer og generelle aktiviteter.

 

Er vi i tvivl om dit faglige niveau, kan vi tilbyde dig en optagelsesprøve.

 

Læs mere på ug.dk under afsnittet "Hvis du er gået ud af 9. eller 10. klasse".

Adgangskrav AVU

AVU-optagelse, hvis du er over 25 år:

Du skal være fyldt 25 år for at kunne blive AVU-fag. Kontakt vejledningen, hvis du er i tvivl om du kan blive tilmeldt.

AVU-optagelse, hvis du er under 25 år:

Hvis du under under 25 år, skal du som hovedregel følge undervisning på Den forberedende grunduddannelse (FGU) og ikke på AVU. Nogle gange kan du dog godt få lov at starte på AVU, selv om du er under 25 år

Det kan fx være, hvis du:

har et fast job på minimum 20 timer om ugen

har gennemført en ungdomsuddannelse, eller er i gang med en, og har behov for supplerende fag.

er i gang med hf-enkeltfag, men har behov for faglig opkvalificering for at kunne gennemføre det gymnasiale niveau. 

har barselsorlov fra dit arbejde og ønsker at følge enkelte fag.

deltager i undervisning under Kriminalforsorgen

 

Adgangskrav HF-enkeltfag

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have faglige kvalifikationer, som skolen skønner er tilstrækkelige.

Læs mere på Uddannelsesguiden.dk

Disse adgangskrav gælder alle pakker på HF-enkeltfag

 

 

Indlæs flere