Kolding HF og VUC

Støtte i Coronatiden

CSV’s studieunderstøttende tilbud

CSV har lavet et midlertidigt set up omkring studieunderstøttende tilbud i Corona-undtagelsesperioden, og det består af:

 • En virtuel udgave af de studieunderstøttende ungehold, som i hverdagen er placeret på vores skole. Underviserne mødes med kursisterne via Teams på de vante mødetidspunkter om fredagen.
 • Erstatningstilbuddet skal tilgodese de sårbare kursisters fortsatte og intensiverede behov for struktur og kompenserende strategier til deres individuelle udfordringer.
  Bliver I opmærksomme på øvrige kursister, som kunne have gavn af CSV-tilbuddet, skal I blot sende en mail til mig (AP), og så håndterer jeg forespørgslen videre derfra.
 • Derudover har CSV udarbejdet et inspirationsmateriale med hjælpsomme anvisninger til sårbare unge. Dette materiale kan rekvireres ved Anja Pedersen.

Info om CSV’s studieunderstøttende ungehold:

Målgruppe Unge fra 17-25 år med psykiske og sociale vanskeligheder, som er i gang med en ungdomsuddannelse/uddannelse eller job, og som har brug for støtte for at gennemføre denne.

Formål At kursisten får opbygget en større psykisk robusthed og lærer sig strategier med henblik på at kunne gennemføre ungdomsuddannelsen/uddannelsen og/eller klare krav og forventninger på jobbet.

Indhold Undervisningen er funderet i systemisk tænkning, og der arbejdes med egen identitet via kognitive og narrative værktøjer. Undervisningen kan spænde vidt, men vil ofte have fokus på øget selvværd, stresshåndtering, angst og depression samt kommunikation, konflikthåndtering, grænsesætning, motivation, rusmidler, egenomsorg og kostens betydning for psyke og indlæring. Derudover angsthåndtering med særlig fokus på ”at skulle præstere” til eksempelvis fremlæggelser, eksamen og jobsamtale.

PPR-samtaleforløb:

 • Igangværende PPR-samtaleforløb fortsætter i Corona-undtagelsesperioden via telefoniske/virtuelle samtaler.
 • Nye samtaleforløb (første samtale) kan igangsættes i Corona-undtagelsesperioden, hvis der er tale om et akut behov. I så fald skal kontakten ske til leder af PPR i Kolding: Brian på 7979 4190 eller 3045 4550. Mailadresse: brilu@kolding.dk
 • Er der ikke tale om et akut behov, er det PPR’s fagprofessionelle vurdering, at forudsætningerne for at varetage den terapeutiske opgave i forbindelse med nye forløb ikke er tilstrækkelige via telefon eller Skype.
  o Den bedste løsning vil her være, at den pågældende kursist taler med personer, som i forvejen kender de gældende omstændigheder og udfordringer, f.eks. kursistens mentor.
 • Er der behov for sparring i forhold til en kursist, så stiller PPR sig meget gerne til rådighed.
  o Kontakten til PPR kan foregå i første omgang via mail til PPR-psykolog Troels Bonde Therkelsen: troth@kolding.dk 

Nødberedskabsplan på støtteområdet i Corona-undtagelsesperiode
21 17 51 09
23 48 73 27 

Sites om støttemuligheder:

Orienter jer gerne på siden www.mindhelper.dk, hvor I kan finde kontaktoplysninger til andre hjælpsomme sites, fx Headspace, Psykiatrifonden og Børnetelefonen.

Måske I kan finde nogle af disse kanaler nyttige i samarbejdet med de unge, I er omkring.

PsykInfo tilbyder anonym rådgivning på 99444546

Psykolog-Hotline for børn, unge og forældre: Børn, Unge & Sorg har etableret en Corona-hotline, som er bemandet af psykologer. Hotlinen er åben hver dag kl. 9-16 på tlf.: 69161667

Hotlinen er for børn, unge og forældre, der får brug for psykologisk støtte, råd og vejledning på grund af svære tanker og følelser igangsat af Corona.
Hotlinen er for alle børn, unge og deres forældre – men er særlig relevant for sårbare børn og unge – og deres familier. Fx børn og unge, der i forvejen er pårørende til en alvorligt syg forælder eller søskende. Eller oplever at få Corona-smitte ind på livet i familien. Hotlinen er også relevant for børn og unge, der fx er meget ængstelige eller lider af angst.

Psykiatrifondens rådgivning: Klar Corona-krisen www.klarkrisen.dk

På klarkrisen.dk finder du information om, hvordan vi mennesker påvirkes psykisk af en krise. Og du får gode råd til at håndtere dine følelser og reaktioner.

Der er særlig information om den aktuelle corona-krise, som påvirker os på mange forskellige måder. Uanset om du i forvejen er psykisk sårbar, eller om corona-epidemien har udløst symptomer på psykiske problemer, så er det vigtigt at kunne få hjælp og rådgivning til at håndtere de svære tanker og følelser, den kan udløse.

Psykiatrifondens rådgivning hjælper både dig, der mærker en øget frygt eller svære følelser i den nuværende corona-krise, dig der lever med psykisk sygdom og mærker en ekstra belastning i Nødberedskabsplan på støtteområdet i Corona-undtagelsesperiode
den aktuelle situation, og dig som er pårørende eller arbejder møder psykisk sårbare mennesker i dit professionelle virke.
Psykiatrifondens rådgivere sidder klar ved telefonen hver dag på tlf. 39 25 25 25.
Klarkrisen.dk er blevet til med støtte fra Novo Nordisk Fonden.