Kolding HF og VUC
SPS og hjælpemidler

SPS og hjælpemidler

Special pædagogisk støtte - SPS

SPS skal sikre, at du kan uddanne dig på lige fod med andre, selv om du har en funktionsnedsættelse.

Afhængigt af hvilken funktionsnedsættelse du har, og hvilken uddannelse du skal gennemføre, kan du få særlige former for støtte. Støtten får du på baggrund af en faglig vurdering af dit behov.

Ordblind

Hvis du har svært ved at læse og skrive, når du tilmeldes HF, har du mulighed for at søge støtte til at følge undervisningen. Du ved måske at du er ordblind eller tror du er det, du har lært at klare dig, selv om du ikke er god til at læse og stave.

Hvis du ønsker, at søge om støtte skal du igennem en test, som fortæller om du har ret til hjælp.

Du skal kontakte læsevejleder Hanne Petersen på tlf. 60 40 35 45 eller pr. mail på hp@koldinghfogvuc.dk.

SPS støtte som:

Døv eller hørehæmmet
Hvis du er døv eller hørehæmmet, vil du typisk kunne få høretekniske hjælpemidler.

Bevægelseshæmmet
Hvis du har et bevægelseshandicap, kan du f.eks. få ergonomiske møbler eller praktisk hjælp.

Psykiske vanskeligheder
Hvis du har psykiske vanskeligheder, vil du typisk kunne få støttetimer.

Blind eller svagsynet
Hvis du er blind eller svagtsynet, vil du typisk kunne få it-baserede hjælpemidler som Jaws eller Zoomtext.

Studieture og praktik

Du har mulighed for at få SPS til obligatoriske studieture og praktikperioder.

Betingelser

Du skal opfylde nogle betingelser for at få specialpædagogisk støtte (SPS).

For at få SPS skal du opfylde nogle generelle betingelser. Du skal:

  • have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder i en sådan grad, at du har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige fod med andre elever
  • være optaget på en ungdomsuddannelse, der kan ydes SPS til
  • være uddannelsesaktiv

Hvordan søger du om støtte?

Du skal kontakte vores SPS-vejleder Elsebeth Smith, hvis du vil søge om specialpædagogisk støtte (SPS), enten pr. mail es@koldinghfogvuc.dk eller ved at komme ind på kontoret.

Hos SPS-vejlederen skal du udfylde en Bemyndigelseserklæring, om at du er elev på den pågældende uddannelse, og at du har et støttebehov.

Hvis du har dokumentation for en funktionsnedsættelse, skal du tage den med til samtalen. SPS-vejlederen vil spørge dig om, hvilke vanskeligheder du oplever i forbindelse med din uddannelse, og hvilke krav der stilles til elever på den uddannelse, du tager. I skal beskrive nogle forslag til støtte, som kan afhjælpe vanskelighederne.

Inden du taler med SPS-vejlederen, kan du derfor tænke over:

  • hvad du ikke kan i det daglige på uddannelsen
  • hvorfor du tror, at du ikke kan det
  • hvilken støtte, der vil bringe dig i stand til at kunne

Uddannelsesstedet laver selve ansøgningen

Uddannelsesstedet opretter en ansøgning og søger om støtte hos Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Styrelsen træffer afgørelse i sagen.

Vi giver dig besked, når der er truffet en afgørelse, og du vil også modtage et brev i din e-Boks. Hvis du er under 18 år, vil dine forældre/værge også få en meddelelse om afgørelsen via dit uddannelsessted.

Hvis styrelsen bevilger støtte, sørger uddannelsesstedet for at bestille støtten.

Hvornår kan du søge?

Du kan søge om SPS, så snart du er optaget på en uddannelse.

Det er vigtigt, at du, allerede når du søger om optagelse på uddannelsen, gør opmærksom på, at du eventuelt vil få behov for SPS for at kunne gennemføre uddannelsen.