Strategi for Kolding HF & VUC 2022 - 2025

Kolding HF & VUC er kendt for at løfte kursisternes faglige niveau
Kolding HF & VUC er en attraktiv uddannelsespartner for kommune og erhvervsliv
Kolding HF & VUC tilbyder alle unge og voksne adgang til kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring
Vi har skarpt tilpassede uddannelsestilbud

På Kolding HF & VUC er der plads til forskellighed
Alle får et uddannelsestilbud, der matcher de individuelle behov
Den enkelte understøttes i at udfolde sit potentiale


Læs hele vores strategi i nedenstående:

Vision

Kolding HF & VUC er velansøgt blandt unge og voksne i Kolding Kommune og opland, der tager en almen, kompetencegivende uddannelse. Skolen er kendt for at løfte kursisternes faglige niveau og understøtte deres personlige udvikling og derigennem sikre en høj gennemførelse. Kolding HF & VUC er en attraktiv uddannelsespartner for kommune og erhvervsliv, fordi undervisningen er målrettet og kvaliteten i topklasse.

Mission

Kolding HF & VUC tilbyder alle unge og voksne adgang til kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring. Vi har skarpt tilpassede uddannelsestilbud, uanset om man kommer direkte fra grundskolen, ikke går den snorlige uddannelsesvej eller har særlige behov. Dermed medvirker vi til at løse en væsentlig samfundsopgave, der sikrer et højt uddannelses- og beskæftigelsesniveau i samfundet og et rigere, aktivt og udfordrende liv for det enkelte menneske.

Værdier

Mangfoldighed: På Kolding HF & VUC er der plads til forskellighed.
Fleksibilitet: Alle får et uddannelsestilbud, der matcher de individuelle behov.
Succes: Den enkelte understøttes i at udfolde sit potentiale.

Konkrete målsætninger

Strategien skal sikre, at skolen frem mod 2025 lever op til en række mål.
Det er en afgørende forudsætning for opfyldelsen af alle andre målsætninger, at skolens medarbejdere trives, oplever en meningsfuld hverdag og har mulighed for at udfolde deres kompetencer. Og i en presset tid er det ekstra vigtigt at prioritere arbejdsmiljøet, hvilket vi gør med særligt fokus på de områder i den seneste MTU, hvor vi scorede lavt.


A. Forbedret medarbejdertrivsel – målt på parametrene ’oplevet kvalitet’, ’arbejdsmængde’, ’stress’, ’udbrændthed’ og ’søvnbesvær’
• Udgangspunkt i 2021: vi ligger under landsgennemsnittet
• Målsætning: at vi i løbet af de næste to år kommer nærmere på landsgennemsnittet. Derefter er målet gennemsnit eller bedre

.
B. Øget optag af elever og kursister
• Udgangspunkt:
o HF2/3: 2 HF2/3-spor
o HFe: 11 optagede professionspakkekursister pr. 1/8-2022
o AVU/FVU:
▪ Udbud af dansk/dsa, matematik, engelsk på basis, G (august og januar) og FED
▪ Udbud af valgfagene billedkunst, naturfag, samfundsfag
▪ Udbud af FVU-dansk (trin 1-2) og FVU-matematik (trin 1-2)
• Målsætning:
o HF2/3: 3 HF2/3-spor
o HFe: 50 % stigning af professionspakkekursister
o AVU:
▪ Sikre en opretholdelse af AVU-udbuddet med de eksisterende fag og niveauer
▪ Sikre FVU-udbuddene og udvide FVU-dansk med trin 3 og 4


C. Højt fremmøde
• Udgangspunkt for gennemsnitligt fravær (skoleåret 2021-2022):
o AVU: 27 %
o HFe: 29,5 %
o 1. hf: 27,6 %
o 2. hf: 29 %
• Målsætning for skoleåret 2022-2023: Gennemsnitligt fravær reduceres med 25 %
o AVU: 20,3 %
o HFe: 22,1 %
o 1. hf: 20,7 %
o 2. hf: 21,8 %
• Målsætning for 2025: Det samlede fravær kommer ned på 20 % i gennemsnit for alle uddannelser

D. Øget gennemførelse
• Udgangspunkt:
o AVU: Ukendt
o HF3-Struktur: Ingen data
o HF3-Ordblind: Ingen data
o HF2, 1. år: 30% frafald (2020/21)
o HFe: Ukendt
• Målsætning: Gennemførselsprocent:
• AVU: Der etableres systematisk databaseret gennemførelsesstatistik
• HF3-Struktur, 1. år: højst 20% frafald
• HF3-Ordblind, 1. år: højst 15% frafald
• HF2, 1. år: højst 20% frafald
• HFe: Der etableres systematisk databaseret gennemførelsesstatistik


E. Positiv løfteevne
• Udgangspunkt: Positiv løfteevne
• Målsætning: At løfteevnen forbliver positiv


F. Øget fokus på elevtrivsel (faglig individuel trivsel, social trivsel, læringsmiljø, pres og bekymringer, mobning)
• HF2/HF3:
o Udgangspunkt: på eller over landsgennemsnit (de sidste tre år)
o Målsætning: på eller over landsgennemsnit
• HFe og AVU:
o Udgangspunkt: Pt. ingen systematisk trivselsmåling
o Målsætning: At etablere årlige trivselsmålinger

Indsatsområder

Strategien har seks indsatsområder, der sætter rammen for udvikling af kerneopgaven, og derved hvordan vi opnår strategiens mål og realiserer strategiens vision.


Som arbejdsplads vil vi:
• Prioritere indsatser, der kan øge medarbejdertrivslen og styrke fællesskabet og de gode relationer
• Understøtte sundhed og trivsel samt forebyggelse af ensomhed og stress
• Sikre, at det fortsat er muligt at være ansat på forskellige måder: fuld tid, deltid, i flexjob mv.


Som skole vil vi:
• Sætte kursister og elever i centrum
• Udvikle fleksible løsninger og øget skemakvalitet
• Sikre den interne brobygning mellem AVU og HF
• Styrke den eksterne brobygning mellem skolen og vores interessenter i omverdenen
• Udvikle og øge kendskabet til skoleprofilen


På AVU vil vi:
• Målrette AVU til den aktuelle målgruppe
• Tilpasse AVU den mindre aktivitet
• Udvikle attraktive uddannelsespakker
• Tilpasse de samlede lærerkompetencer til skolens behov
• Etablere relevante kontakter til interessenter i Kolding
• Være leverandør af uddannelsesløsninger ind i VUC Erhverv


På HF vil vi:
• Øge kendskabet til vores HF-profiler
• Udbygge samarbejdet med aftageruddannelser om professionspakker
• Udvikle en ny HF3-Ordblind
• Udvikle en stærk DSA-profil
• Udvikle HF3e-Struktur
• Fastholde og sikre HF3-Struktur


I studiecenteret vil vi:
• Systematisere indsatsen omkring klasser/hold med fokus på fremmøde (klassementorer og teamsamarbejde)
• Sikre sammenhængende uddannelsesindsatser, som tilgodeser individuelle behov
• Udvikle nye indsatser med fokus på mental trivsel
• Udvikle og styrke skolens ordblindekapacitet samt arbejdet med matematikvanskeligheder


Som lærende organisation vil vi:
• Arbejde med og videreudvikle skolens didaktiske profil, herunder brugen af digitale værktøjer
• Skabe en organisatorisk klarhed
• Sikre, at der er plads til udvikling af kompetencer
• Prioritere pædagogisk sparring

Indlæs flere
Strategi for Kolding HF & VUC 2022-2025