Hvem er vi?

Organisationsplan - bestyrelsen - personalet

Kolding HF&VUC blev i forbindelse med Kommunalreformens gennemførelse 1. januar 2007 til en selvejende institution under staten.

Skolens øverste ledelse er bestyrelsen, som er bredt sammensat. I bestyrelsen har kursisterne to pladser, heraf én med stemmeret.

Desuden består skolen af en - hele vejen igennem - blandet flok af engagerede medarbejder

 

På billedet Lotte Nyboe rektor 

Organisationsplan