Kolding HF og VUC

Om skolen

Kolding HF&VUC er opdelt i følgende tre områder:

  • AVU-området, hvor der tilbydes undervisning på hhv. basis, 9. og 10. klasses niveau samt FVU og OBU.
  • Det gymnasiale område, hvor der tilbydes undervisning på HF og GS.
  • Serviceområdet, der består af administrationen, vejledningen og serviceområdet, som omfatter Caféen, rengøring, samt pedelafdelingen, som sikrer, at bygninger og udstyr er i orden.

Se organisationsdiagram for Kolding HF&VUC

Aktuelle uddannelser

Vi udbyder undervisning inden for:

  • Almen Voksenuddannelse (AVU)
  • Højere Forberedelse (HF)
  • Gymnasial Supplering (GS)
  • Ordblindeundervisning (OBU)
  • Forberedende Voksenuddannelse (FVU)

Antal lærere og kursister

Vi har i alt omkring 60 medarbejdere ansat på Kolding HF&VUC, fordelt på administration, undervisere og servicepersonale. 

Vi har ca. 410 årskursister.

Undervisningssted

  • Kolding Åpark 16 - Nybygget skole i Design City