HF og AVU undervisere
AVU undervisere
Niels Erik Olesen
Naturfag
Charlotte Østergård Petersen
Mentor
Kim Kousgaard Jensen
Engelsk og samfundsfag
Malene Andresen
Dansk Mentor
Susanne Overby
Engelsk, Dansk, Mentor
Susanne Østergaard
Matematik
Vibeke R. Dall Asmussen
Dansk, engelsk og OBU
Peter Clausen Nissen
dansk, matematik og samfundsfag
Hanne Paniker
Dansk Engelsk
Vibeke Stendorf
FVU dansk, FVU matematik, Matematik, Mentor
Anne Skyum Høgfeldt
Design
Margot Skyum-Jensen
dansk som andetsprog, FVU dansk og mentor
HF undervisere
Anne Thisted
Dansk, dansk som andetsprog og engelsk
Camilla Møller Sparvath
Religion og historie
Eva Rasmussen
Matematik og kemi
Helene Reedtz
Biologi
Jesper Mogensen
Matematik
Jacob Møgeltoft Poulsen
Engelsk og historie
Kristian Møller Eriksen
Psykologi og samfundsfag
Lars Bo Jensen
Erhvervsøkonomi, Mediefag og samfundsfag
Lisbeth Elbek Carlsen
Biologi og kemi
Line Kirstine Jensen
Idræt, filosofi og samfundsfag
Louise Moos
Dansk og mediefag
Lotte Ødegaard
Dansk og tysk, læsevejleder
Michael Bork
Historie og religion
Michael Andersen
Engelsk og vejleder
Merlina Vranic
Engelsk og samfundsfag
Nina Laramie Lund
Dansk og engelsk
Niels Erik Olesen
Matematik
Randi Iben Seidel
Geografi og kemi
Tina Otykier Petersen
Matematik
Torben Schmidt
Kemi, biologi, historie og idræt
Åse Christensen
Engelsk og dansk
Anne Skyum Høgfeldt
Design
Signe Petterson Platz
Psykologi