Kolding HF og VUC

Lærere - 9.-10. klasse

Bo Ploug Thomassen
Bo Ploug Thomassen
Dansk som andetsprog, engelsk
bth@koldinghfogvuc.dk
Charlotte Østergård Petersen
Charlotte Østergård Petersen
Mentor
cp@koldinghfogvuc.dk
Henrik Saul
Henrik Saul
Underviser
hf@koldinghfogvuc.dk
Kim Kousgaard Jensen
Kim Kousgaard Jensen
Engelsk og samfundsfag
kkj@koldinghfogvuc.dk
Malene Andresen
Malene Andresen
Dansk
mal@koldinghfogvuc.dk
Marie Louise Holm
Marie Louise Holm
Fransk og engelsk
mh@koldinghfogvuc.dk
Peter Clausen Nissen
Peter Clausen Nissen
Dansk som andetsprog, matematik
pcn@koldinghfogvuc.dk
Peter Johansen
Peter Johansen
Engelsk
pj@koldinghfogvuc.dk
Reem Basel
Reem Basel
Dansk som andetsprog
rt@koldinghfogvuc.dk
Susanne Overby
Susanne Overby
Engelsk og dansk
su@koldinghfogvuc.dk
Susanne Østergaard
Susanne Østergaard
Matematik
sus@koldinghfogvuc.dk
Vibeke R. Dall Asmussen
Vibeke R. Dall Asmussen
Dansk, engelsk og OBU
va@koldinghfogvuc.dk