Kolding HF og VUC

Lov om gennemsigtighed

I overensstemmelse med Lov om gennemsigtighed i uddannelser skal Kolding HF&VUC offentliggøre elever og studerendes karaktergennemsnit, udbudspolitikker, trivselsundersøgelser mm.

Nogle dokumenter findes under Brochurer og dokumenter og andre findes her på siden.

Karakterer og gennemførelse

Studietid og fuldførelsesfrekvens

Gennemsnitskarakterer (7-trinsskala) fordelt på fag og evalueringsform

Gennemsnitskarakterer (7-trinsskala) fordelt på gymnasial uddannelse, fag og evalueringsform

Overgang til uddannelse efter fuldført HF

Søgemønstre efter endt ungdomsuddannelse

Overgang til videregående uddannelse

Evaluering

Elevtrivselsundersøgelse

Medarbejdertrivsel

Regelsæt

Studie- og ordensregler

Regler for prøver og eksamen