Kolding HF og VUC
Vi er omfattet af lockout
3. april 2018

Vi er omfattet af lockout-varslet

Der er varslet lockout på store dele af det statslige område, herunder også på Kolding HF & VUC. Det betyder konkret, at langt størstedelen af medarbejderne ikke må komme på arbejde, og at al undervisning - med enkelte undtagelser - bliver aflyst. 

Er det sikkert, at der kommer en lockout og hvornår kommer den?

Arbejdsmarkedets parter kan stadig nå at indgå et forlig, og hvis de gør det, bliver lockouten aflyst. Som udgangspunkt træder konflikten i kraft den 10. april, men den kan blive udskudt i to omgange af op til 14 dage hver gang. 

Skal jeg møde i skole under en konflikt?
Som udgangspunkt er al undervisning aflyst (også netundervisning), mens konflikten står på. Der vil blive undervist i enkelte AVU-fag og du vil få det at vide af din lærer, hvis undervisningen ikke aflyses i konfliktperioden.

Vi opfordrer alle kursister til at danne studiegrupper og møde op på skolen hver dag. Lockouten er IKKE en tidlig sommerferie og eksaminerne venter sandsynligvis lige om hjørnet, når konflikten slutter. Tag derfor selv ansvar for at bruge lockoutperioden til at læse op - gerne i studiegrupper.

Der vil være medarbejdere på skolen, der kan hjælpe med at låse op til klasselokaler mv. Medarbejdere på skolen kan dog ikke hjælpe med faglige spørgsmål, da disse opgaver er konfliktramt arbejde.  

Der vil kun blive registreret fravær i lockoutperioden på de hold, hvor der gennemføres almindelig undervisning.

Hvad hvis konflikten går ind i eksamensperioden?

Vi forventer ikke på nuværende tidspunkt, at en eventuel lockout fortsætter ind i eksamensperioden. Hvis der fortsat er konflikt, når eksamensperioden påbegyndes, bliver eksaminerne udskudt på ubestemt tid. Der kan ikke gennemføres eksaminer under lockouten men først, når konflikten er overstået. Dette gælder ikke kun os, men hele uddannelsesområdet. Derfor vil både vi og alle andre gøre alt, hvad vi kan for at mindske generne for jer. Hvordan en udskudt eksamensafvikling kommer til at foregå, ved vi ikke endnu. Vi informerer, så snart vi ved noget.  

Hvad sker der med min SU?

SU-modtagere vil i udgangspunktet opfylde betingelserne i SU-loven under en konflikt, og retten til SU bortfalder derfor i udgangspunktet ikke under en konflikt.

En stor del af udbetalingerne af SU foregår automatisk, og SU-styrelsen forventer som udgangspunkt ikke, at udbetalinger bliver påvirket af en konflikt. De udbetalinger, der kræver sagsbehandling (så som handicaptillæg, SU til uddannelse i udlandet m.v.), kan blive forsinket, fordi SU-sagsbehandlere i styrelsen og på uddannelsesstederne er omfattet af konflikt.

Det betyder også, at du kun kan få meget begrænset hjælp til SU-spørgsmål på skolen under konflikten.

SU-styrelsen lægger løbende informationer om konfliktens konsekvenser for SU på deres hjemmeside  su.dk.

Øvrigt  

Skolens Café vil være delvist bemandet under en eventuel konflikt.  

Har du ikke andre pasningsmuligheder, er du velkommen til at tage børn med i skole under konflikten. Dette gælder også, hvis du bor i en kommune, hvor der strejkes fra den 4. april 2018.  

Find mere information

Vi opdaterer løbende denne side, når der kommer nye informationer.

Opdateret 03.04.18

Konflikten er udsat hvilket betyder, at strejken i første omgang udsættes til 22. april og lockouten til 28. april.

Opdateret 23.03.18

Hvilke IT-systemer bliver lukket i en konflikt?

Alle Undervisningsministeriets it-systemer bliver lukket i forbindelse med en eventuel konflikt.

Her på skolen kommer det til at berøre dit UNI-login, som du ikke kan bruge.

Som kursist kan du i stedet logge på LudusWeb med dit kursistnummer de sidste 4 cifre i dit cpr. nr.

undefined

Det vil IKKE være muligt at logge på Fronter.

 

i-bøger og e-bøger og alle andre steder, hvor du logger på via dit UNI-login, kan du ikke bruge.

Hvis strejken bliver en realitet, bliver systemerne lukket ned den 03.04.18

Hvad sker der med den offentlige transport?

Den offentlige transport, bl.a. DSB, bliver også berørt i en konflikt. I hvilket omfang ved vi ikke før konflikten går i gang. Det vil måske allerede påvirkes fra den 3. april.

Vi fører ikke fravær i konfliktperioden.