Kolding HF og VUC
Sårbare unge
18. februar 2019

Sårbare unge

På Kolding HF & VUC har man de senere år oplevet flere psykisk sårbare elever. Derfor er pilotprojekt sat i gang, hvor disse elever får hjælp af mentorer, ligesom nogle får ekstra undervisning i personlig udvikling.

Angst, depression, en diagnose eller en opvækst som socialt udsat.

Det er ikke just befordrende for ens skolegang og uddannelse at bære rundt på en bagage som ovennævnte.

Ikke desto mindre har de ansatte på Kolding HF & VUC de seneste år oplevet, at en stigende andel af skolens HF-studerende er så psykisk sårbare og har så store problemer med deres mentale sundhed, at de har en øget risiko for at droppe ud af deres ungdomsuddannelse, fordi de ikke magter at fortsætte skolegangen.

Derfor har skolen i dette skoleår suppleret dens mentorordning for eleverne med yderligere fokus på at støtte de studerende. Det sker dels gennem et pilotprojekt, hvor Kolding HF & VUC samarbejder tæt med både CSV (Center for Specialundervisning af Voksne) og Kolding Kommunes sundhedscenter og dels gennem obligatoriske opstartssamtaler med alle nye 1. års-studerende. Her finder man på skolen ud af, hvem der har brug for for eksempel en mentor, og hvem, der har brug for at komme med i pilotprojektet.

Mistede elever

Det tidlige fokus på behov for ekstra støtte og især samarbejdet med CSV, der en gang om ugen rykker ind på Kolding HF & VUC og samler de syv elever, der i år er med på holdet, har givet pote i form af fastholdelse af elever, fortæller HF-uddannelsesleder Anja Pedersen.

- Før fik nogle elever måske først hjælp et halvt år inde i skoleåret, og vi mistede for mange på den konto. Vi kan se, at hvis ikke vi gør det her, så lykkes vi ikke hele vejen, og det har store menneskelige og samfundsmæssige omkostninger, når elever dropper ud, siger Anja Pedersen og understreger, at skolen med sin ekstra hjælp og støtte til psykisk sårbare elever udfører en vigtig samfundsopgave.

Hun forklarer, at det er svært at passe sin skole, hvis man har psykiske eller sociale problemer.

- Så er det vanskeligt at mestre det med at være i en social sammenhæng og være en del af en klassefællesskab, siger hun.

Håbløst scenarie

Eleverne har helt almindelig undervisning det meste af ugen, og har de en mentor tilknyttet, kan de bruge vedkommende til at lytte, give gode råd, hjælpe med at strukturere hverdagen og meget mere.

I to lektioner om ugen får syv elever særlig undervisning i blandt andet håndtering af vrede, regulering af følelser, egenomsorg, hvordan man indgår i et fællesskab, og hvordan man får vendt den negative fortælling om sig selv til en positiv fortælling.

- Det, CSV lærer de studerende, bidrager til, at de kan klare sig i klasselokalet, slår Anja Pedersen fast.

Hvad ville der ske, hvis I ikke gjorde den her ekstra indsats for eleverne i form af opstartssamtaler, mentorer og CSV's undervisning?

- Den her opgave er en så vigtig samfundsmæssig opgave, og hvis vi ikke løftede den, ville det ikke være svært at se konsekvenserne. Så ville mange af disse unge komme til at stå udenfor uddannelsessystemet, og det er et ret håbløst scenarie. Hvis man for eksempel er psykisk sårbar og har haft tre frafald fra uddannelser, så er vejen tilbage altså uoverstigelig. Det ville være en samfundsmæssig dyr løsning, mener Anja Pedersen.