Kolding HF og VUC
Praktik- og projektperiode
6. februar 2018

Elever møder de videregående uddannelser

Kolding HF & VUC har succes med samarbejde med forskellige videregående uddannelser om brobygning og praktik for elever og lærere i forbindelse med et projekt- og praktikforløb.

Det drejer sig lokalt om de videregående uddannelsesinstitutioner IBA, SDU og UC SYD.

Derudover besøger vores elever Kolding Politistation, Ryes Kaserne i Fredericia, UC SYD i Haderslev og UC SYD i Esbjerg. 

Eleverne skal inden besøgene arbejde med emnet i grupper og forberede spørgsmål til de enkelte uddannelsesinstitutioner. 

”Det er et samarbejde, som er af afgørende betydning for, at vi som skole kan komme i mål med den nye gymnasiereforms intention om professionsretning af HF-uddannelsen.” fortæller uddannelsesleder Anja Pedersen.

”Det er, som vi ser det, et reformtiltag, som giver rigtig god mening. Samtidig er det vigtigt at påpege, at det er et reformtiltag, som kun lykkes i et tæt samarbejde med de videregående uddannelsesinstitutioner. Vi kan derfor ikke understrege det nok, hvor taknemmelige vi er for den store velvillighed, vi har mødt hos IBA, SDU og UC SYD” siger uddannelsesleder Anja Pedersen. 

Hun fortsætter: ”Vi tror på, at elevernes afklaring i forhold til valg af fagpakke og videregående uddannelse sker i selve mødet med uddannelsesinstitutionerne. Samtidig tror vi også, at flere af vores elever vil søge de videregående uddannelser på et mere oplyst grundlag, hvis vi giver dem mulighed for at møde uddannelsesstederne i praksis så tidligt som muligt – og før de skal træffe et valg om den fagpakke, de vil have på 2.år, og som målrettet sig forskellige kategorier af videregående uddannelser”.

Eleverne skal besøge de videregående uddannelsesinstitutioner tirsdag den 6. februar og dagen efter skal de på baggrund af deres besøg lave en uddannelsesmesse i skolens hal, hvor skolens øvrige HF-elever kommer forbi og ser resultatet af besøgene. 

Det endelige valg til uddannelses retning sker efter en samtale med en af skolens vejledere.

Billederne er fra elevernes praktikbesøg og fra deres workshop.