Kolding HF og VUC
Ny rektor
3. august 2021

Velkommen til vores nye rektor

Ny rektor vil styrke kendskabet til skolens tilbud

Bestyrelsen ved Kolding HF & VUC har ansat Lotte Nyboe som ny rektor. Hun starter 1. august 2021.

”Kolding HF & VUC uddanner både unge mennesker, der ønsker sig en videregående uddannelse, og mennesker som ellers ikke ville tage sig en uddannelse, eller som har brug for et kompetenceløft i et job, man allerede har. Skolen har plads til alle typer, det er et væsentligt kendetegn ved vores skole”, siger bestyrelsesformand Peder J. Madsen.
Han glæder sig til at byde den nye rektor velkommen og til samarbejdet omkring skolens videre drift og udvikling.

Den nye rektor overtager en veldreven skole med dygtige og engagerede lærere og medarbejdere. I hjertet af skolen ligger studiecenteret, hvor elever og kursister kan få god hjælp og støtte i dagligdagen. For eksempel med ordblindhed, mentorstøtte og vejledning. Skolen samarbejder desuden med virksomheder, der, for at øge produktivitet og medarbejdertrivsel, ønsker at give virksomhedens ansatte et kompetenceløft.

”Jeg glæder mig utroligt meget til at starte og fortsætte udviklingen af skolens profil og tilbud. Kolding HF & VUC har rigtig meget at byde på, og en af mine opgaver bliver derfor også at sikre, at flest mulig kender skolen og får gavn af skolens uddannelser og tilbud,” siger Lotte Nyboe. ”Som skole uddanner vi til videre uddannelse og beskæftigelse, men vores fokus er også at fremme elevernes og kursisternes aktive deltagelse i det danske samfund. På den måde ønsker vi at gøre en forskel for såvel den enkelte som for samfundet”.

Den nye rektor glæder sig rigtig meget til samarbejdet med skolens bestyrelse og ansatte såvel som til samarbejdet med regionen og byen og de omkringliggende virksomheder, skoler og uddannelsesinstitutioner. ”Det brede samarbejde er vigtigt, for det sikrer, at vi fortsat har de helt rigtige uddannelsestilbud til vores elever og kursister. Så de rustes bedst muligt i deres videre færd på en videregående uddannelse, på arbejdsmarkedet og i samfundet i øvrigt”, siger Lotte Nyboe.

Lotte Nyboe er 48 år og uddannet Cand. Mag. fra Syddansk Universitet. Hun er gift og bosat i Odense, og har to hjemmeboende børn og to bonusbørn. Hun kan kontaktes på 60403510 eller lny@koldinghfogvuc.dk