Kolding HF og VUC
Løfteevne - et flot resultat
26. januar 2017

Løfteevne - delt førsteplads til Kolding HF&VUC

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at HF-eleverne hos Kolding HF & VUC klarer sig bedre gennem deres uddannelse end forventet. Faktiske er der ingen steder i landet, hvor HF-elever løftes mere end på Kolding HF & VUC.

Undersøgelsen er lavet på baggrund af Undervisningsministeriets ønske om, at elevernes socioøkonomiske profil skal indtænkes i hverdagen, så alle elever kan blive så fagligt dygtige som muligt.

Den bygger på data om de unge og deres forældre, i forhold til deres økonomiske og uddannelsesmæssige baggrund inden uddannelsesstart. Ud fra disse data beregnes, hvilket eksamensresultat den unge kan forventes at opnå.

Tallene fra undersøgelsen viser, at de unge hos Kolding HF & VUC ender med et eksamensresultat, som er væsentligt højere end det forventede, og altså løftes mest blandt alle landets HF-uddannelser. Dette til stor glæde for HF-uddannelseschef Preben Løvetofte, som bl.a. forklarer de gode resultater med:

”Tilstedeværelse, lektieintegreret undervisning og skriftlig aflevering er i fokus i forhold til god gennemførelse af HF-uddannelsen” siger Preben Løvetofte. ”Vi har hurtig opfølgning på fravær, lektielæsning i timerne og rigtig gode muligheder for at få vejledning ifm. skriftlige opgaver.”

”Desuden arbejder vi meget med relationskompetence; kontakten og nærheden til kursisterne, et trygt studiemiljø og en inspirerende læringskultur. Alle skal føle sig set og hørt! Vi har kontaktlærere og kontaktgrupper, som man kan støtte sig til. Det giver tryghed i undervisningen, og en oplevelse af fællesskab og medindflydelse.” fortsætter han.

”Lærernes engagement er grundstenen i undervisningstilrettelæggelsen. Mange af vores kursister er mønsterbrydere, hvor klare mål og rammer er vigtige for deres motivation i forhold til at lære nyt. Lærernes interesse og omsorg for eleverne som individuelle personer, deres engagement og deres evne til at anvende de erfaringer de har for hvad der virker og ikke virker, er også en stor del af vores løfteevne” fortæller Preben Løvetofte. ”De lytter til elevernes personlige historie, det skaber tryghed, og eleverne får tillid til læreren og lettere ved at lære” ”Lærergruppen har et stærkt fagligt fundament, og vi har et perfekt mix af lærere med mange års praktisk erfaring og unge lærere med nye ideer. Der samarbejdes på kryds og tværs, og det er i høj grad med til at sikre kvaliteten.”

”Skolens ledelse er meget bevidst om, at der for nogle elever også skal være andre tilbud end den egentlige undervisning. Der er derfor mulighed for at udfolde sig i skolens idrætsklub, i filmværkstedet eller forfatterværkstedet. Og vores aktive elevråd sørger for fester og fredagsbarer.

Lige nu glæder vi os over den flotte måling. Men ellers ser vi frem til at tage imod de kommende kursister, som starter på HF til august” afslutter Preben Løvetofte.

Skolen afholder informationsaften om HF – tirsdag den 31. januar kl. 19 – alle er velkomne.

Tallene fra Danmarks Statistiks undersøgelse kan ses på undervisningsministeriets hjemmeside.