Kolding HF og VUC
Hjælp til elever med psykiske problemer
27. maj 2019

Hjælp til elever med psykiske problemer

Kolding HF & VUC og Kolding Kommunes sundhedscenter styrker fra næste skoleår deres samarbejde for at hjælpe elever med psykiske problemer. Derfor rykker sundhedscentret en ansat ned på skolen.
Kolding: Efter sommerferien bliver det lettere for de elever på Kolding HF & VUC, der har psykiske problemer at få hjælp.

I forvejen har skolen en bred vifte af tilbud til psykisk sårbare elever, men fra næste skoleår forbedres tilbuddet, når skolen og Kolding Kommunes sundhedscenter styrker deres samarbejde.

Det betyder blandt andet, at en ansat fra sundhedscentret rent fysisk rykker ned på skolen i et endnu uvist omfang for at kunne holde sundhedssamtaler og eventuelt kurser for eleverne der, hvor de går i skole.

Baggrunden er, at en stor andel af eleverne på Kolding HF & VUC har psykiske problemer og har en fortid med flere afbrudte uddannelser og psykisk sårbarhed. For mange af dem er det at skulle tage op til sundhedscentret for at få hjælp til visse af deres problemer så stor en hurdle, at de ikke kommer afsted, eller det kan komme til at bidrage så negativt til deres hverdag, at de ender med at droppe ud af deres uddannelse.

Samtaler afslører behov for hjælp
Uddannelsesleder på Kolding HF & VUC, Anja Pedersen, forklarer, at hun netop har holdt optagelsessamtale med cirka 40 af de kommende elever på skolens HF. Disse samtaler viste, at omkring halvdelen af dem har behov for ekstra støtte af en eller anden art.

Tallet er ikke overraskende. Andelen af psykisk sårbare unge i uddannelsessystemet er støt stigende, oplyser Anja Pedersen.

- Vi ser på, hvordan vi i fællesskab kan stille kursisterne bedre og give dem livsduelighed, og nogle af dem kan ikke se sig udover, hvis de skal flytte sig ind i en anden arena, fortæller Anja Pedersen om beslutningen om, at sundhedscentret sender mandskab til skolen.

Foruden sundhedssamtaler med medarbejderen fra sundhedscentret kan det muligvis komme på tale at oprette en gruppe for eleverne, hvor de kan lære at tackle angst og depression. Et sådan tilbud for unge findes i dag på sundhedscentret, men er der behov for det, kan der måske suppleres med en gruppe på Kolding HF & VUC.

Normalisering
- I stedet for at de unge skal flytte sig til vores matrikel, flytter vi os nu hertil. Jeg tror på nærheden og på den normalisering, der sker ved, at vi er her. På den måde bliver skolen til et sted, hvor man tager nogle fag, hvor man lærer om sig selv, og hvor man får hjælp til at tackle for eksempel angst og depressioner, og hvor det er helt normalt. Dermed kan vi understøtte, at eleverne følger som normale, for ellers kan de ofte føle sig ensomme, siger sundhedskoordinator ved sundhedscentret, Helle Lampe.

Både hun og Anja Pedersen er overbevist om, at det nye, tættere samarbejde med sundhedscentret vil bidrage til, at flere elever bliver holdt fast på deres uddannelse.

- Jeg tror, at den enkelte vil opleve, at han eller hun bliver mødt i det udgangspunkt, der er, og at vi lever op til vores mantra om plads til forskellighed. Vi ser altid på, hvilken baggrund og historik eleverne har. En stor andel af vores kursister har været gennem andre tilbud, og det afgørende er, at vi ser på dem med friske øjne og finder ud af, hvad de har af udfordringer, siger Anja Pedersen.

Hun tilføjer, at hvis man ikke finder ud af det, er der en enorm risiko for, at kursisten også falder fra den igangværende uddannelse. Men kender man udfordringerne kan man lettere forebygge uheldige mønstre.