Kolding HF og VUC
Ellen Trane Nørby
16. august 2016

Besøg af Ellen Trane Nørby og ekspertudvalg

Skolen havde i dag besøg af Ellen Trane Nørby minister for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Ministeren og hendes ekspertudvalg mødte kursister og lærere, som er i gang med og som underviser i de forberedende forløb til erhvervsuddannelserne.

Ekspertudvalget og embedsmænd fra Undervisningsministeriet, holdt møde, talte med kursister og blev vist rundt på skolen.

Mødet er et led i de forhandlinger der for øjeblikket er på den politiske dagsorden i forhold til forberedende forløb rettet imod erhvervsskolerne.

Kursisterne fortalte bl.a. om deres udfordringer i folkeskolen og f.eks. det at være ordblind.

De fortalte også om, hvordan de dels gennem ordblindeundervisning og almen voksenundervisning på VUC er kommet videre og nu kan se frem til, at påbegynde deres drømmeuddannelse til næste sommer.