Kolding HF og VUC
Corona info
11. august 2020

Coronavirus: opdateringer og info

 

Vi overholder myndighedernes retningslinjer og sørger for ekstra rengøring og afstand hvor det er påkrævet.

Vi har lavet vores trapper på skolen ensrettet, så man går op i de to trappetårne og ned af vindeltrappen.

Vi har sprit flere steder på skolen og i alle undervisningslokaler. Der er også mange toiletter på skolen, hvor du kan vaske hænder.

Vi har lavet nedenstående adfærdsregler i henhold til myndighedernes anbefalinger, som vi vil bede dig følge når du er på skolen.

 

Adfærdsregler på Kolding HF & VUC fra 1. august 2020


- for både kursister og ansatte

I forbindelse med Covid-19 er vi nødt til at følge forskellige adfærdsregler for at undgå smitte.
Den enkelte person har selv et stort ansvar – du har et stort ansvar.
Hjælp hinanden med at huske på, at vi gør tingene rigtigt.

HYGIEJNE:


1. Ved ankomst på skolen: Vask hænder på et toilet i stueetagen.
2. Vask hænder før og efter spisning, ved toiletbesøg, efter næsepudsning osv.
3. Hvis du skifter undervisningslokale/rum i løbet af dagen:
a. Sprit hænder.
b. Sprit dit bord af, inden du sætter dig ved det.
4. Host og nys foregår i ærmet.
5. Luft ud i pauserne.
6. Alle medbringer egen pc, oplader, blyanter mm. Lån ikke ting af hinanden. Sørg for at holde de medbragte ting rene.
7. Storskærmen i klasselokalet benyttes kun af læreren.

AFSTAND:


1. Ensretning på trapperne:
a. Skal du op: Brug brandtrapperne.
b. Skal du ned: Brug midtertrappen (spindeltrappen).
2. I klasselokalet: Afstandskravet er ophævet.
3. Udenfor klasselokalet: Hold min. 1 meters afstand til dem, du ikke går i klasse/på hold med.
4. Pauserne inde i modulerne, dvs. 8.55-9.05, 10.45-10.55 osv. holdes forskudt.
5. Ophold dig gerne udenfor på skolens terrasser i pausen. Husk, at det kun er på 1. sals terrassen, at du må ryge.
6. Starten af frokostpausen forskydes 5 minutter (3. modul starter til normal tid):

  • Kl. 11.35: HF2 + valgfag
  • Kl. 11.40: HFe + HFp
  • Kl. 11.45: AVU

7. Frokosten spises så vidt muligt i det undervisningslokale, hvor du skal have undervisning efterfølgende (dog ikke i lokale 3, 4 og 5). Hvis du vælger at spise i caféen, skal du sidde sammen med din klasse/dit hold. (Personalet spiser i personaleloungen eller caféen.)
8. Gruppearbejde foregår så vidt muligt i klasselokalet. Læreren kan sende én gruppe ad gangen ud at arbejde, fx i et grupperum eller ved de høje, sorte borde. Dog skal man blive på samme etage. Grupperummene bruges til en gruppe på 2-3 kursister (ikke 1 kursist og ikke 4 kursister).

SYGDOM:

  1. Hvis du er syg eller sløj: Meld dig syg i LudusWeb, og bliv hjemme.
  2. Hvis du eller en du bor sammen med skal testes skal du blive hjemme indtil du har fået svar på testen og følge med på Teams og OneNote. Du får fravær mens du venter på svar.
  3. Hvis du er konstateret smittet med Covid-19, skal du fortælle det til skolen på 76336825 eller på vh@koldinghfogvuc.dk, og du skal sende et billede af testresultatet som dokumentation.