Kolding HF og VUC
Corona info
16. august 2021

Coronaopdatering

Vi har samlet information og spørgsmål om Covid-19 på denne side.

 

Siden opdateres løbende.

Gå i selvisolation og bestil tid til en pcr-test, hvis du har mistanke om, at du kan være smittet med corona.

Send en mail til post@koldinghfogvuc.dk med din testbestilling og dit svar på testen.


• Gå i selvisolation
• Ring til corona-opsporingen på telefon 32 32 05 11.
• Send billede af det positive PCR-testsvar til skolen: post@koldinghfogvuc.dk

Hvis man testes positiv ved en hurtigtest, skal det altid bekræftes af en PCR-test.

Hvad skal man gøre, hvis man bliver testet positiv med en hurtigtest?
• Gå straks i selvisolation.
• Få foretaget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt.
• Årsag til PCR-test: En PCR-test kan be- eller afkræfte, at hurtigtesten har givet det rigtige svar. Ved at bruge PCR-test er det muligt at vise, om man er smittet med en virusvariant. På den måde kan myndighederne følge udbredelsen af udvalgte varianter.
• Hvis den opfølgende PCR-test er positiv, skal man blive i selvisolation og ringe til corona-opsporingen på telefon 32 32 05 11.
• Hvis den opfølgende PCR-test er negativ, og man ikke har symptomer, kan man bryde selvisolationen.

 

• 48 timer efter at man ikke længere har symptomer, eller
• 10 dage efter symptomstart, hvis man har haft to feberfrie dage, og har det betydeligt bedre. Det er acceptabelt med milde restsymptomer som let hoste eller tab af smags- og lugtesans, eller
• 7 dage efter testen blev taget (ikke 7 dage efter modtaget testsvar) hvis man ikke har haft symptomer

Hvornår er du nær kontakt til en smittet person?

Du er nær kontakt, hvis du har været tæt på en smittet person i en af følgende perioder:
• Smittet person med symptomer: Fra 48 timer, før personens symptomer startede, og indtil til 48 timer efter, at personens symptomer stoppede.
• Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter.

Hvis du har været tæt på en smittet person i en af de ovennævnte perioder, er du nær kontakt, hvis du samtidig opfylder mindst et af følgende kriterier:
• Hvis du bor sammen med en, der har fået påvist covid-19.
• Hvis du har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (f.eks. hoste eller nys) med en, der har fået påvist covid-19.
• Hvis du har været inden for 1 meter i mere end 15 minutter (f.eks. i samtale med personen) med en, der har fået påvist covid-19.
• Hvis du har været indenfor 2 meter i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for smitte:

o Aktiviteter med kraftig udånding som sang, høj tale eller råb
o Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse
o Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning

Man er ikke nær kontakt, blot fordi man går i samme klasse, på samme hold eller lignende.
Hvis du er færdigvaccineret eller har været smittet inden for 12 måneder., behøver du ikke selvisolere dig, men bør fortsat PCR-testes. Du skal fremvise dokumentation på at være færdigvaccineret eller smittet inden for 12 måneder for at få lov til at møde på skolen, selvom du er nær kontakt.

1. Gå i selvisolation
2. Ring til Coronaopsporing på 32 32 05 11 for at blive henvist til to PCR-test
3. Book de to PCR-test på www.coronaprover.dk
a. Test 1: på dag 4 (eller senere) efter, at man sidste gang var i nær kontakt med den smittede
b. Test 2: på dag 6 (to dage efter den første PCR-test)
4. Send billede af de to PCR-testbestillinger til skolen: post@koldinghfogvuc.dk
5. Det er vigtigt, at man møder til begge PCR-test, selvom den første er negativ
6. Hvis din første PCR-test er negativ, skal du fortsætte din selvisolation. Det er først, når du får et negativt testsvar på din sidste PCR-test, og du i øvrigt ikke har symptomer på covid-19, at du kan ophæve din selvisolation.
7. Send billede af de to PCR-testsvar til skolen: post@koldinghfogvuc.dk

• Bliv testet så hurtigt som muligt (enten PCR-test eller hurtigtest), også selvom du er færdigvaccineret eller har været smittet med covid-19 inden for de sidste 12 måneder.
• Man behøver ikke gå i selvisolation, men man skal være ekstra opmærksom på at holde god håndhygiejne og afstand, samt om man evt. udvikler symptomer.
• Man må gerne komme i skole/på arbejde.
• Hvad vil det sige at være ’anden kontakt?
o Hvis man har siddet i møde eller har haft undervisning med en smittet person, som man regelmæssigt omgås  det betyder, at rigtig mange vil blive betragtet som ’anden kontakter’ og blive bedt om at lade sig teste en enkelt gang.

Forældre samt andre familiemedlemmer eller bofæller til børn eller kursister, som er sendt hjem som nære kontakter, behøver ikke at isolere sig i hjemmet, hvis de kan undgå tæt kontakt og holde god afstand til den person i hjemmet, som er nær kontakt. Hvis dette er tilfældet, må de øvrige familiemedlemmer i hjemmet gerne gå i skole, på arbejde, på indkøb mm. med skærpet opmærksomhed på god hygiejne og afstand samt, om de eventuelt udvikler symptomer. Det er først hvis personen, som er nær kontakt, tester positiv, at de øvrige familiemedlemmer i husstanden skal isolere sig og testes som nære kontakter.

Hvis der er tale om et barn, der er nær kontakt, og som ikke kan holde god afstand, kan én forældre isolere sig med barnet i hjemmet, hvis det er muligt. Hvis det ikke er muligt for de øvrige personer i husstanden at undgå tæt kontakt til den nære kontakt, anbefales det, at husstanden går i selvisolation sammen i den pågældende periode, dvs. indtil personen som er nær kontakt har fået andet negative testsvar og må ophæve selvisolationen. Husstandsmedlemmerne kan evt. få foretaget test pga. løbende eksponering til den nære kontakt. Så vidt det er muligt, bør der i perioden fortsat undgås tæt kontakt i husstanden og generelt være skærpet opmærksom på hygiejne, udluftning og rengøring.

Vi vurderer fra gang til gang, men skolen har bl.a. mulighed for at foretage nødundervisning, hvor undervisningen fortsætter online i det pågældende fag. 

Hvis du er konstateret smittet med covid-19 eller er hjemme pga. mistanke om smitte og derfor venter på test/testsvar, har du mulighed for at få nødundervisning.

Hvad består nødundervisningen af?
At du som minimum følger med i gennemgået stof, lektier og opgave i OneNote. Andre tiltag aftales med den enkelte lærer.

Hvad skal du gøre for at få nødundervisning og for ikke at få fravær?
1) Send dokumentation til post@koldinghfogvuc.dk Det drejer sig om dokumentation i form af billeder af:
• tidsbestillingen til en coronatest
• det negative/positive testsvar (hvis svaret er negativt, ophører nødundervisningen)
2) Du skal selv henvende dig til din lærer, som vil aftale med dig, hvordan du viser, at du er studieaktiv.