Kolding HF og VUC
Corona info
26. maj 2020

Coronavirus: Vigtige opdateringer og kontaktinfo

Siden opdateres løbende. 

2. juni

SU kontoret er åben for personlig henvendelse i Studiecentret:

mandag og onsdag kl. 8.30 - 12.

Når du kommer på skolen, skal du som det første huske at vaske hænder. Derefter henvender du dig i Studiecenteret i stuen, hvor du vil få hjælp og vejledning.

26. maj

Kære alle elever og kursister, 

Onsdag den 27. maj må vi genåbne for jer alle sammen, og vi glæder os til at se jer på skolen igen! 

Hvem skal møde hvornår?

I skal ikke alle møde på onsdag. Nogle af jer vil opleve, at I den næste måneds tid skal komme få gange, andre vil opleve, at I skal komme en del gange, og nogle af jer får ikke mulighed for at komme. Præcist hvornår og hvor I skal møde på skolen, får I at vide af jeres lærer, men overordnet set gælder det:

AVU-kursister: skal ikke møde på skolen i uge 22. Møder til FVS i uge 23 og 24 samt til et afsluttende undervisningsmodul i uge 25.

HFe-kursister: møder med få undtagelser til et afsluttende undervisningsmodul inden FVS og til FVS i uge 22, 23 og 24.

Net—kursister: møder ikke ind på skolen. FVS afholdes fortsat virtuelt.

1.hf-elever: Historieopgaven i uge 22, FVS i uge 23 og 24 samt prøvetræningen i uge 25 afholdes på skolen.

2.hf-elever: Mundtlig eksamen og FVS afholdes på skolen, som det hele tiden har været planlagt.

SPS-kursister: Møder i SPS-værkstedet som aftalt.

Hvis I har en aftale med en studievejleder, er I selvfølgelig også velkomne.

FVS kan stadig gennemføres virtuelt hjemmefra, hvis I er mest trygge ved det. Dette aftales med jeres lærer.

Corona-adfærdsregler

Når I kommer på skolen, skal I gå ind ad hovedindgangen. Derefter vasker I hænder på et af toiletterne i stueetagen, inden I finder det lokale, I skal være i (der er en oversigt over lokaler på storskærmen ved indgangen).

Hvis I skal op på en af etagerne, skal I tage en af brandtrapperne. Trapperne er nemlig ensrettet, så når man skal op, skal man tage en af brandtrapperne, og når man skal ned, skal man tage den runde trappe i midten.

Vask hænder ofte, og hold afstand til hinanden. Vi har indrettet klasselokalerne sådan, at der er 1 meters afstand mellem jer.

Host eller nys i ærmet.

Medbring egen pc, oplader, blyanter mm. Lån ikke ting af hinanden. Sørg for at holde de medbragte ting rene.

Medbring mad og drikke hjemmefra. Caféen er lukket.

Bliv hjemme, hvis I er sløje eller syge.

Er I i tvivl om noget?

Kontakt jeres lærer!

Mange hilsner

Ledelsen på Kolding HF & VUC

22. maj

Fra den 27. maj, er der yderligere åbning af Danmark. Det kan have betydning for dig.

Vi arbejder på detaljerne og du vil høre nærmere på mandag. Så tjek Ludus web, Teams eller skolens hjemmeside på mandag eftermiddag.

Mange hilsner Rektor                                        

20. maj

Skolen er åben for 2Hf kursister, som afslutter deres eksamen i år og for kursister som efter aftale har fået lov at komme på skolen.

Fra 25. maj er det igen muligt at træffe en vejleder på skolen, HVIS du har booket en tid. Kom venligst først ca. 5 minutter før din aftalte tid og følg skiltene når du kommer ind på skolen. Book en tid.

4. maj 2020

Kom og snak med os om din sundhed. Vi fokuserer på dig, der hvor du står lige nu og dine ønsker til forandringer i hverdagen.

Ved sundhedssamtalen tager vi udgangspunkt i, hvad sundhed er for dig dit helbred og din hverdag. I samtalen kan du bl.a. få støtte til at prioritere, hvad der er vigtigst for dig.

Skriv til din mentor eller til Anja Pedersen på ap@koldinghfogvuc.dk, hvis du er interesseret.

Kursusforløb "Lær at tackle angst og depression" udbydes nu som et virtuelt forløb, for deltagere på de i forvejen eksisterende "Lær at tackle" forløb og for kursister, som i Corona-undtagelsesperioden har brug for at tilgå det forebyggende tilbud.

Send en mail til Anja Pedersen ap@koldinghfogvuc.dk, hvis du er interesseret i at deltage.

Se flere støtte tiltag i Corona-undtagelsesperiode her

28. april 2020

Kære alle AVU-kursister,

På grund situationen med Corona er eksamen på AVU aflyst. Du skal altså hverken til den skriftlige eller mundtlige eksamen. I stedet fortsætter undervisningen til midt i juni måned.

Hvad betyder det for dig:

• Hvis du går på Basis, F- eller E-niveau skal du afslutte dit niveau med en faglig dokumentation i løbet af juni måned.
• Hvis du går på G- og D-niveau, skal du ikke til eksamen, men afslutte undervisningen med en årskarakter. Og for at få denne årskarakter, skal du være studieaktiv + deltage i en ”faglig vurderingssamtale” på ca. 15-20 min pr. fag.

Årskarakteren til G og D-kursister gives på baggrund af lærernes vurdering ud fra:
• din faglige kompetence fra undervisningen, inden skolen lukkede
• din faglige kompetence, som du viser, mens vi arbejder hjemmefra
• din faglige kompetence i forbindelse med den faglige vurderingssamtale

Den faglige vurderingssamtale har indflydelse på din årskarakter
• Den vil finde sted i de første 2 uger i juni måned.
• Den er obligatorisk. Du skal deltage i denne samtale for at få karakter.
• Den vil foregå via en videosamtale i Teams.

Hvad skal du gøre nu:
• Fortsætte med at arbejde koncentreret med dine fag og få afleveret dine opgaver.

Og så hører du mere omkring præcist, hvornår den faglige vurderingssamtale kommer til at foregå.

 

14. april 2020

Delvis åbning af skolen fra og med onsdag den 15. april 2020 

Kære elever og kursister,

 • Skolen åbner delvist fra og med den 15. april 2020.
 • Åbningen sker efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger og UVM’s udmeldinger.
 • Der vil blive ophængt info-materiale om god adfærd i den anledning – herunder god hygiejne.
 • Åbningen vil kun omfatte det nødvendige personale samt de to HF2 klasser der afslutter deres eksamen til sommer (2. år). Alle andre fortsætter med virtuel undervisning.
 • Selv om skolen åbner delvist, holdes Cafeen lukket.
 • Øvrige servicefunktioner holdes fortsat lukket.
 • Skolen kan kontaktes på telefon, mail og sms.

For dem der skal i skole, vil der blive udsendt en særskilt skrivelse.

Trivselssamtale til ansatte, kursister/elever og evt. deres familier:
Sundhedscenteret tilbyder i denne Corona-undtagelsesperiode personlige sundhedssamtaler med fokus på mental trivsel til alle, der måtte have behov for det.

Kontaktinfo: Man ringer ind på Sundhedscentret på tlf. 7979 7080 mellem kl. 09-12 på hverdage.

Studiecenteret i COVID-19-undtagelsestilstand
I forbindelse med den gradvise genåbning af vores skole gør følgende sig gældende i studiecenterregi:

 • Studiecenteret vil fortsat – og foreløbig frem til den 10. maj - være lukket for fysisk fremmøde af lærere, kursister/elever og borgere udefra. Dette for at mindske smitterisikoen.
 • Skranken betjenes fortsat virtuelt af Vibeke Hansen, hvilket vil sige, at hun kan kontaktes telefonisk/på mail og via Teams af kursister/elever, ansatte og borgere udefra.
  Vibeke vil i den kommende periode som en ekstra servicefunktion tilbyde Teams-møder med kursister/elever, der henvender sig telefonisk for at gøre kontakten mere personlig.
 • SU- og IT-support-funktionerne kan kontaktes telefonisk og via mail.
 • Studievejlederne er kontaktbare for samarbejde med lærere, kursister/elever og borgere udefra via telefon, mail, booking og Teams. 
 • Intern indskrivning: Det foreløbige set up på intern indskrivning er virtuelt. Det betyder, at vejlederne ringer rundt til de enkelte kursister/elever på holdene og håndterer indskrivningen sammen med dem på den måde.

Skolen er lukket - se praktiske oplysninger her :

Vores undervisning fortsættes i denne tid, som virtuel undervisning i det omfang, det er muligt. Du kan kontakte dine lærere som du plejer gennem de undervisningsportaler du kender. Du kan også finde deres mailadresser her på hjemmesiden under medarbejdere.

Skolens øvrige medarbejdere arbejder hjemmefra og besvarer mail inden for skolens almindelige åbningstid.

Du finder kontaktoplysninger på alle medarbejdere her på hjemmesiden.

Ved generelle spørgsmål: send en mail til post@koldinghfogvuc.dk, husk dine kontaktoplysninger, så vi kan svare på din henvendelse.

SU spørgsmål: skriv til minsu@koldinghfogvuc.dk, husk dine kontaktoplysninger og gerne dit telefonnummer, så vi kan svare på din henvendelse.

Vejledningsspørgsmål og tilmelding: send en mail til: vejl@koldinghfogvuc.dk, husk dine kontaktoplysninger, så vi kan kontakte dig.
Du kan også booke en telefontid på knappen på forsiden. 

IT-spørgsmål: send en mail til: support@koldinghfogvuc.dk, husk dine kontaktoplysninger.

Har du spørgsmål til, hvordan vi som skole håndterer støtte til unge med særlige behov i forbindelse med skolenedlukningen, bedes du kontakte Anja Pedersen, som er leder af vores studiecenter, ap@koldinghfogvuc.dk

Du skal stadig søge 2HF på optagelse.dk, vi behandler løbende ansøgninger.

 

27. marts 2020

Læs nyt fra rektor, orientering om eksamen 

 

26. marts 2020

Ekstra SU lån

SU Styrelsen har åbnet op for ekstra SU-lån.

Læ mere på https://www.su.dk/covid-19-og-su/

Der opdateres løbende med generelle spørgsmål og svar.

 

23. marts 2020

Skolen er fortsat lukket.

Skolelukningen er forlænget til efter påske. Første dag vi forventer at åbne skolen igen er tirsdag den 14. april.

Nødundervisningen vil fortsætte og det er vigtigt at du også i den kommende periode er studieaktiv.

Eksamen:

Indtil videre afvikles eksamen planmæssigt i maj/juni måned.

Sker der ændringer - hold dig opdateret:

Sker der ændringer i forhold til nedlukningsperiode eller eksamensafvikling, vil du få direkte besked fra skolen via vores medier.

Du opfordres til at holde dig opdateret her på hjemmesiden, på LudusWeb og Facebook.

Nedlukning og ændring af eksamensafvikling er ikke beslutninger, der ligger hos skolens ledelse, men hos Regeringen og Folketinget. Skulle nedlukningsperioden blive forlænget eller eksamensafviklingen ændres, vil institutionerne få retningslinjerne fra bl.a. Undervisningsministeriet. Dette er en national indsats mod spredning af sygdom. Man kan følge udviklingen her: www.coronasmitte.dk

 


24. marts 2020


Psykolog hotline for børn, unge og forældre

undefined