Kolding HF og VUC
Bynær oase
6. april 2017

Klimarigtig oase i Kolding Åpark

BlueKolding, Kolding HF og VUC og Kolding Kommune er i gang med at skabe en klimarigtig oase i Kolding Åpark måske med skøjtebane om vinteren. Parken anlægges i løbet af det næste års tid.

Den nye bypark kommer til at koste fem-seks millioner kroner at anlægge. BlueKolding og Kolding HF og VUC har sagt ja til at betale hver en tredjedel af udgiften.

Den sidste tredjedel skal Kolding Kommune betale, men det kræver politisk godkendelse.

By- og udviklinsgforvaltningen lægger forslaget frem for politikerne til budgetforhandlingerne i efteråret.

Brugerne af det nye stiforløb med de mange fine små åndehuller langs Kolding Å, beboerne og det arbejdende folk i Design City og alle andre borgere i Kolding får snart en ny og klimarigtig bypark at nyde livet i.

Spildevandsselskabet BlueKolding, Kolding HF og VUC og Kolding Kommune er nemlig lige nu i gang med at udvikle en ny, grøn oase på et cirka to hektar stort areal ud mod stien langs åen mellem BlueKolding og Retten i Kolding. Området er ejet af Kolding Kommune, og BlueKolding har et stort regnvandsbassin liggende i det. Planen er, at parken skal anlægges i løbet af i år og næste år.

Landskabsarkitekt Thomas Thinghuus fra by- og udviklingsforvaltningen fortæller om fællesprojektet, at BlueKolding gerne vil bruge det til at fortælle borgerne om klima og vand. VUC ønsker nære faciliteter til undervisning om natur og bevægelse, og kommunen har interesse i at tilbyde borgerne bynær natur, naturformidling og opholdsmuligheder.

De tre samarbejdspartnere har splejset om projektering og de første skitser, og i midten af maj ventes det endelige forslag til parkens udformning at være klar, fortæller Thomas Thinghuus.

- Men vi forestiller os blandt andet, at vi skal have et sjovt stiforløb med nogle trædæk som opholdspladser, en multibane, som måske kan være skøjtebane om vinteren, og noget formidling i skiftende udstillinger. Vi vil gerne have vandtemaet til at gå igen, så man for eksempel kan måle kvaliteten af vandet, siger han.

Thomas Thinghuus er ikke i tvivl om, at den lille bypark bliver et populært indslag i bybilledet.

- Vi kan jo se, at flere og flere kommer i området, efter at vi har anlagt åstederne langs åen, og der bygges jo på livet løs i Kolding Åpark og Design City, siger han.

Ideen til den klimarigtige bypark er opstået hos BlueKolding, der udover at være et spildevandsselskab, også beskæftiger sig med miljø, energi og klima.