Kolding HF og VUC
Bliv student på 2 år
19. januar 2021

Bliv student på 2 år

Vi er en skole med plads til forskellighed, faglighed i fællesskab og forventninger til dig som elev.

Undervisningen foregår i forskellige arbejdsformer, ofte med aktiviteter ud af huset. Du kommer til at bruge moderne teknologi og du kan får støtte i det mundtlige og skriftlige arbejde. Du kan også få støtte hvis du er ordblind eller har andre udfordringer.

Uddannelsen starter til august 2021.

Du får et fleksibelt og seriøst studiemiljø

Du har stor mulighed for at blive hørt, og vores aktive kursistråd er din mulighed for indflydelse på din skolehverdag.

Du oplever en dagligdag med både unge og voksne klassekammerater, som ofte har en langsigtet plan for deres videre uddannelse og jobønsker.

Vi forventer, at du er aktiv i timerne, tager del i skolens øvrige aktiviteter og bidrager positivt til fællesskabet undervejs. Vi ved, at det fremmer glæden og seriøsiteten i klassen og giver et positivt studieforløb for dig og dine klassekammerater. 

Vi har klare linjer for hvordan man opfører sig på skolen og i undervisningen, og vi har tydelige grænser for fravær. 

På Facebook kan du følge skolens aktiviteter, og din klasse har sin egen side, hvor der udveksles lektiehjælp og andre ting.

  • Kursistrådet arrangerer fredagsbar og fester flere gange om året
  • I caféen kan du købe sund mad
  • Din hverdag foregår i moderne omgivelser på vores nybyggede skole i Design City i Kolding

Du har mindre hjemmearbejde

  • fordi en del af de traditionelle lektier er integreret i undervisningen
  • fordi en del af det skriftlige arbejde er lagt ind i timerne

eSport og uddannelse

Skolen har hvert år en række elever, som er meget engagerede i eSport i deres fritid. Vi tilbyder derfor at du kan kombinere en hf-uddannelse med eSport ved at

• samle nye eSportinteresserede elever i den samme 1. klasse
    o både erfarne og nye gamere er velkomne!
    o fagene vil ind imellem inddrage eSport i undervisningen
• adgang til vores gamerrum på skolen, som kan bruges uden for undervisningen
    o eftermiddag, aften og weekend
• afholde et LAN-parti hvert semester
• arrangere studieture til eSports events

Ansøgning

Du skal tilmelde dig på optagelse.dk.

Fristen er den 1. marts, men vi modtager ansøgninger helt frem til undervisningens start midt i august.

Du kan også booke en tid til en video- eller telefonsamtale med en vejleder, hvis du har spørgsmål til uddannelsen.

Dokumentation
Du skal i forbindelse med samtalen medbringe både dokumentation for tidligere skolegang samt legitimation.

Optagelsesprøve
Afhængig af din ansøgning, så vil du hurtigst mulig få en tilbagemelding på direkte optag, samtale eller en optagelsesprøve eller afslag.

En optagelsesprøve består af en skriftlig og en mundtlig del. Den skriftlige prøve består af begrænsede opgaver indenfor naturfag, matematik, engelsk og dansk og efterfølges af en samtale vedrørende optag.

Valg i forbindelse med tilmelding

Det eneste valg du skal træffe i forbindelse med din tilmelding på optagelse.dk, er et valg mellem et af følgende fag: design C, idræt C eller mediefag C.

Videre efter HF

Alle fagpakker giver adgang til korte og mellemlange videregående uddannelser. Hvis du skal universitetsvejen, skal du supplere med et halvt års overbygning.

Adgang til videregående uddannelser er, udover en adgangsgivende eksamen, ofte styret af de specifikke adgangskrav, og det har indflydelse på valg af valgfag og valg af fagpakke. Se evt. mere på ug.dk