Kolding HF og VUC
VUC fra A-Å

VUC fra A-Å

VUC fra A-Å er en lille håndbog for elever og kursister. Heri kan du i alfabetisk rækkefølge finde oplysninger om en lang række emner, som det kan være godt at have kendskab til under din studietid på Kolding HF&VUC.

Du kan bl.a læse om eksamen, om hvordan du logger på vores edb-systemer samt om studiecenterets mange tilbud. Læs også om studie- og ordensregler for Kolding HF & VUC.

Klik på ordene herunder for at læse mere om emnet. 
 

Du skal selv notere dit fravær via Ludus Web, dit brugernavn er dit kursistnummer og dit password er de sidste 4 cifre i dit cpr.nr.

Bemærk, at du altid får noteret fravær, selv om du melder afbud til undervisningen.

Aflysning af undervisning skal du se på LudusWeb.

Du kan også modtage aflysningen via sms. Husk derfor at tjekke om dit mobilnummer er rigtigt i LudusWeb.

Dit login til LudusWeb er dit unilogin.

Avu er tilrettelagt som enkeltfagsundervisning, der afsluttes på hhv. basisniveau og på niveauerne G, F, E og D, hvor D er det højeste niveau:


• Basis - grundlæggende niveau *
• G - svarer til folkeskolens 9. klasse
• F - svarer til erhvervsuddannelsernes grundfag F
• E - svarer til folkeskolens 10. klasse
• D - svarer til erhvervsuddannelsernes grundfag D 

* Svarer til grundskolens 7. klasse niveau i engelsk. I øvrige fag foregår undervisningen på grundlæggende niveau.

Niveau D kan ses som et forberedende niveau til hf. Der er prøver efter niveauerne G og D.

De øvrige niveauer afsluttes med faglig dokumentation.

Du kan læse mere om AVU-undervisning her.

Er du SU-modtager, kan du evt. søge befordringsgodtgørelse.

Du kan se mere på www.ungdomskort.dk

Beredskabsplan hænger på opslagstavler i samtlige undervisningslokaler.

Du kan se den her.

Bøger, og andre materialer udlånes og stilles til rådighed af Kolding HF & VUC. Lånte undervisningsmaterialer mv. skal altid afleveres efter endt brug. Du skal helst have afleveret alle dine bøger inden du får udleveret dit eksamensbevis. Bortkomne eller beskadigede materialer skal erstattes.

Afleverer du ikke dine materialer, rykker vi dig to gange. Afleverer du stadig ikke, overdrager vi sagen til skat.

Du kan aflevere dine bøger, lommeregner og PC i Studiecentret i åbningstiden.

Kantinen, som vi kalder Caféen, har åbent i alle pauser. Aftenhold henvises til automaterne (husk mønter).

Du kan betale med MobilePay eller kontant i Caféen.

Der er som regel varm mad hver dag og en indbydende salatbar.

Læs mere om Caféen her

Du kan synes godt om Caféens facebookside her: facebook.com/Caféen-Kolding-HFVUC

At gå på VUC forudsætter, at du har din bærbare computer med HVER DAG. 

Hvis du ikke har en computer, opfordrer vi dig til at anskaffe dig en hurtigst muligt.

Hvis du tager en hel hf-eksamen eller fagpakker, der giver adgang til visse videregående uddannelser, kan du få din deltagerbetaling retur efter bestået eksamen for de fag der står på beviset.

Hvis du tager en hel hf-eksamen eller fagpakker, der giver adgang til visse videregående uddannelser, kan du få din deltagerbetaling retur efter bestået eksamen for de fag der står på beviset.

HF:
Hvis du opfylder ét af følgende krav, kan du søge om at få din deltagerbetaling tilbagebetalt:

 • Færdiggjort hf-enkeltfagseksamen
 • Færdiggjort fagpakke, der er adgangsgivende til en mellemlang videregående uddannelse.
 • Færdiggjort hf-enkeltfag på C-niveau (Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C, som er afsluttet efter 1. juli 2014) samt dokumentation for optagelse på Erhvervsuddannelsens hovedforløb med Eux (C-niveaufagene indgår i adgangsgrundlaget til Eux).

Hvis du har modtaget SU under dit skoleforløb, skal du vedlægge udskrift af din støttemeddelelse for skoleperioden - den finder du ved at logge ind i MinSU på www.su.dk.

Hvordan får jeg pengene udbetalt?

Kontoret udarbejder en oversigt over de registrerede fag ved skoleårets afslutning. Du modtager blanketten med oversigten samtidig med dit eksamensbevis.

Du skal skrive blanketten under og afleve

Kontoret udarbejder en oversigt over de registrerede fag ved skoleårets afslutning. Du modtager blanketten med oversigten samtidig med dit eksamensbevis.

Vi forventer at du har e-boks.

Vores kommunikation med dig foregår via din e-boks og meddelelser fra SU kommer også i din e-boks.

Når du er tilmeldt undervisningen, er du også tilmeldt eksamen. Du får ingen årskarakterer, så alle fag afsluttes med en prøve.

Efter endt eksamen, kan du afhente beviset på kontoret. Se opslag på skolen og Facebook om, hvornår du kan hente det. Hvis du ikke selv afhenter det, fremsendes det med posten.

Hvis dit bevis bliver væk, kan du få en protokoludskrift, som sendes til dig via din e-boks.

Du skal selv logge ind i LudusWeb og se dine skriftlige eksamenskarakterer. Kontoret må ikke oplyse dig dine karakterer pr. telefon.

Du kan læse mere om eksamen her.

Som FVU-kursist har du mulighed for at aflægge prøve for hvert afsluttet undervisningstrin. Det kan du læse mere om under Voksenundervisning.

Efter endt eksamen, kan du hente beviset på kontoret. Se opslag på skolen og Facebook om, hvornår du kan hente det. Hvis du ikke selv henter det, fremsendes det med posten.

Hvis dit bevis bliver væk, kan du få en protokoludskrift, som sendes til dig via din e-boks.

Du skal selv logge ind i LudusWeb og se dine skriftlige eksamenskarakterer. Kontoret må ikke oplyse dig dine karakterer pr. telefon.

Når du er tilmeldt undervisningen, er du også tilmeldt eksamen. Du får ingen årskarakterer, så alle fag, herunder større skriftlig opgave og eksamensprojektet, afsluttes med en prøve. Du kan læse mere om hf-eksamen her.

Du skal selv logge ind i LudusWeb og se dine skriftlige eksamenskarakterer. Kontoret må ikke oplyse dig dine karakterer pr. telefon.

Eksamensbeviser udleveres til alle der tilmelder sig og møder op til translokationen i juni måned.  

Hvis du er enkeltfags kursist, eller afslutter 9. - 10. klasse, skal du selv bestille dit eksamensbevis.

Bestil eksamensbevis her. 

Eksamensbeviser som skal bruges til ansøgninger på videregående uddannelser kan du selv uploade via optagelse.dk.

Hvis du har mistet dit eksamensbevis kan du få en eksamensprotokol, som sendes til dig i din e-boks.

Hvis du læser hf-enkeltfag, skal du lave et eksamensprojekt for at få en samlet HF- eksamen.
Eksamensprojektet påbegyndes i januar på dit sidste år og består af en skriftlig synopsis, der afleveres i maj, og en mundtlig eksamen i maj/juni.

Du skal have en god grund til at udleveret en brik til elevatoren. Vi skal i de fleste tilfælde have en lægeerklæring, som begrunder hvorfor du ikke kan benytte trappen. Henvend dig i Studiecentret eller på kontoret, hvis du har spørgsmål.

For at sikre kvaliteten af din uddannelse, arbejder vi med to slags evalueringer.

Som HF kursist vil du to gange om året blive tilbudt evalueringssamtaler, så du ved, hvordan du klarer dig i dine fag.

På alle hold gælder det desuden, at der løbende laves undervisningsevalueringer.

Der er adgang til Facebook på skolen.

På vores facebook side: facebook.com/koldinghfogvuc.dk, oplyser vi om mange ting, som foregår på skolen. Vi opfordrer derfor dig som kursist til, at synes godt om siden, så du ikke går glip af nyttig information.

Under kursist ved vuc, finder du vores årskalender, der bl.a. indeholder datoer for ferier, fridage, eksamener, arrangementer og meget andet.

Hvis der er ændringer der har med din undervisning at gøre, kan du også se dette i LudusWeb.

Sammen med skolen arrangerer kursistrådet flere fester om året.

Kursistrådet afholder fredagsbar flere gange om året, se opslag på skolen og på Facebook.

Der afholdes hvert år i juni gallamiddag og efterfølgende fest for alle kursister, i forbindelse med HF-studenternes afslutning.

Skifter du adresse, navn eller telefonnummer, bedes du meddele dette til kontoret.

Du skal forvente, at du skal bruge en del timer hjemme på forberedelse og skriftlige opgaver. Du kan læse mere om dette og vores forventninger til dig som kursist her.

AVU = Almen Voksenuddannelse
AF = Almen Forberedelseseksamen
DSA = Dansk som andetsprog
OBU = Ordblindeundervisning
FVU = Forberedende Voksenundervisning
GS = Gymnasial Supplering
GSK = Gymnasiale Suppleringskurser
HF = Højere Forberedelseseksamen
IKV = Individuel Kompetencevurdering
SU = Statens Uddannelsesstøtte
SVU = Statens Voksenuddannelsesstøtte
VUC = Voksenuddannelsescenter

Hvis du vil søge om forlænget tid til HF-eksamen skal du sende en mail til Preben Løvetofte på prl@koldinghfogvuc.dk eller Mette Calundan på mc@koldinghfogvuc.dk.

Til vintereksamen skal du gøre det senest 1. oktober, til sommereksamen senest 1. marts.

Du skal give en begrundelse til din ansøgning i mailen.

 

Du skal selv notere dit fravær via Ludus Web, dit brugernavn er dit unilogin.

Bemærk, at du altid får noteret fravær, selv om du melder afbud til undervisningen.

Ca. 8 gange om året arrangerer kursistrådet en social begivenhed. Det kan være en fredagsbar, hvor der serveres alkohol.

Det kan også være en fredagscafé med fx spil, hvor der ikke serveres alkohol. Det foregår i caféområdet.

 

Ud over den almindelige undervisning udbyder skolen flere forskellige former for frivillig undervisning. Der vil på forskellige tider af året være mulighed for at deltage i f.eks. filmklubben, forfatterværksted og skrivetræning. Hold dig orienteret her på siden og på FB.

FVU er et tilbud til alle, som er fyldt 18 år og ønsker til at få genopfrisket deres færdigheder i læsning, it, engelsk og matematik.

For at finde ud af om FVU er det rigtige tilbud til dig, skal du først gennemgå en test af en halv times varighed.

Du kan også deltage i FVU i arbejdstiden eller som ledig. Du kan gå til prøve, hvis du ønsker det, eller du kan få et deltagerbevis. Deltagelse er gratis. 

Du kan læse mere om FVU her.

Hvert år arrangeres der en række forskellige fællesarrangementer. Fællesarrangementerne kan være foredrag, politiske debatmøder, teaterforestillinger osv.

Hold øje med årskalenderen her

Fællesudvalget er et samarbejdsorgan mellem lærere og kursister.

Udvalget er initiativtager til forskellige fælles aktiviteter på skolen, fx foredrag, musikarrangementer og teater/biografforestillinger.

Her er der mange muligheder for at gøre VUC til mere end bare et undervisningssted.

Vi har et gamerrum på skolen.

Du skal betale 150 kr. i depositum for en brik til gamerrummet. Den kan du få i Studiecentret.

Du kan primært bruge gamerrummet uden for skoletiden.

Glemte sager indleveres nogle gange på kontoret, i Studiecentret eller hos vores pedel.

Kom og spørg om det du mangler er blevet indleveret.

 

Hvis du har gennemført en stx, htx, hhx eller hf, men alligevel mangler et eller flere fag på bestemte niveauer for at kunne søge optagelse på en videregående uddannelse, kan du læse faget/niveauet som gymnasial supplering. Det er et krav, at faget/niveauet er krævet på den uddannelse, du søger optagelse på.

Du kan læse mere om gymnasial supplering på Odense Katedralskole og få vejledning om gymnasial supplering og de videregående uddannelser ved studievalg.dk eller e-vejledning.dk.

Når du skal søge optagelse på fag som gymnasial supplering, skal du udfylde et ansøgningsskema, som findes på Odense Katedralskole.

Ansøgningsfristen for gymnasial supplering er:

5. juli for Sommerkurser

15. august for kursusstart efterår

1. december for kursusstart forår

Hf er en almen gymnasial uddannelse. Undervisningen har både et studieforberedende, et almendannende og anvendelsesorienteret formål.

Kolding HF&VUC udbyder hf efter enkeltfagsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen for 2-årig hf.

Læs mere om HF her.

Vi bruger I-bøger så ofte som muligt i den daglige undervisning.

Det er derfor vigtigt, at du altid har din computer med i skole.

En god idé er, at du som kursist benytter de samme log-in oplysninger til alle din I-bøger, og at du skriver dine log-in oplysninger ned, så du ikke glemmer dem.

Det er forskelligt, hvilke systemer og udgivere de enkelte fag benytter.

Som kursist hos os kan du låne vores hal, når den ikke er i brug til undervisning.

Du skal betale 150 kr. i depositum for en brik til hallen.

Den får du i Studiecentret.

Du kan booke hallen på et skema som hænger ved hallen.

Ved indgangen ved siden af Caféen finder du vores Info-tv, som bringer alle vigtige informationer fra kontoret: aktiviteter, ændrede åbningstider m.m.

Ved skolestart er der lokaleoplysninger på opslagstavlerne ved hovedindgangen.

Ved Studiecentret og på opslagstavlerne på skolen er der opslag om diverse arrangementer på skolen og relevante arrangementer i Kolding.

I Teams, på facebook og på hjemmesiden finder du relevant og aktuel information.

Vi bruger computer i undervisningen og forventer derfor, at du har din egen computer med.

Ca. en måned inden skolestart, får du en sms med dine loginoplysninger til skolens it-platforme.

Hvis du har gået på skolen før, er det ikke sikkert du modtager en sms, da koderne er de samme som du kender.

Du kan herefter logge ind og se skema, skemaændringer, karakterer og eksamenstider.

Du finder LudusWeb via vores hjemmeside i fanen "Find det hurtigt".

IT support:

Holder til i lokale 13.

Du kan se åbningstider og skrive dig på en liste ved døren til lokale 13.

Du kan også sende en mail til support@koldinghfogvuc.dk med dit problem.

Du bruger dit uni-login til LudusWeb og Office365.

I Office 365 skal du føje @koldinghfogvuc.dk til dit brugernavn.

 

Kolding HF & VUC er en selvejende institution under Ministeriet for børn og undervisning. Institutionens øverste myndighed er bestyrelsen. Du kan læse mere om Kolding HF & VUC som selvejende institution her på hjemmesiden.

Som kursist på VUC får du dit eget kursistnummer, som du hurtigst muligt skal lære udenad.

Gem det evt. på mobilen, så du altid har det ved hånden. Dit kursistnummer står på dit velkomstbrev.

Kursistrådet er din interesseorganisation på Kolding HF & VUC.

Det er gennem kursistrådet, dine forslag til ændringer og forbedringer bliver fremsat. Det er kursistrådet, der tager initiativ til fester, fredagsbar og andre arrangementer.

Der er valg til kursistrådet i begyndelsen af skoleåret. Kursistrådet vælger desuden repræsentanter til de udvalg, hvor lærerne også er repræsenteret: Kolding HF & VUCs bestyrelse og fællesudvalget.

 

Såvel den daglige undervisning som dit standpunkt og indsats evalueres løbende og jævnligt. Ligeledes evalueres det generelle studiemiljø på Kolding HF & VUC.

På de enkelte hold gennemføres to individuelle evalueringssamtaler (toleddet vejledning) med alle kursister. Alle hold gennemfører løbende evaluering af undervisningen, så indhold, forventninger og de af Undervisningsministeriet udstukne mål, går op i en højere enhed.

Under punktet OM KOLDING HF & VUC kan du bl.a. se vores pædagogiske udgangspunkt og finde henvisninger til øvrige dokumenter.

Der er et køleskab til rådighed i caféområdet, hvor du kan opbevare din madpakke i løbet af dagen.

Køleskabet tømmes hver fredag.

 

På HF arbejder vi lektieintegreret med læsning af faglige tekster. Det betyder, at vi ikke giver dag-til-dag-læselektier for. Du arbejder med læselektierne i undervisningen under lærervejledning. Det gør vi for at hjælpe dig til at udvikle studiekompetencer, for at skabe et læringsmiljø, hvor alle har mulighed for at deltage forberedte og for at fremme din lyst til læring ved at møde dig, hvor du er.

De lektier, vi forventer, du selvstændigt arbejder hjemme med, er repetition af dagens gennemgåede stof, skriftlige afleveringer og værklæsning.

I hvilke fag er der lektieintegreret undervisning?

 • I alle obligatoriske fag samt valgfag på C-niveau er undervisningen lektieintegreret, dvs. læsning af faglige tekster foregår i undervisningen.
 • I valgfag på B-niveau vil der være læselektier, som skal forberedes hjemme.
 • På historie B (HFe) er der ikke læselektier i efterårssemesteret, men der kan være læselektier i foråret.
 • På flexhold vil der være dele af stoffet, som du selv er ansvarlig for at læse og forstå.

 

LudusWeb - (forsømmelser, eksamenskarakter mv.)

Gå til LudusWeb her

Herefter kan du logge ind med dit UNI-login i øverste højre hjørne.

Hvis du har prøvet mere end 5 gange, “spærres din adgang. Så skal du henvende dig på kontoret, så din kode bliver nul stillet.

LudusWeb er skolens primære it-platform for fraværsregistrering og kommunikation, som vedrører undervisningen og som foregår mellem dig og din lærer.

LudusWeb bruges til at:

 • orientere dig om, hvornår på dagen og i hvilket lokale du skal til eksamen
 • orientere dig om dine eksamenskarakterer
 • holde styr på og notere din egen fraværsprocent

 

Undervisning og vejledning i alle fag samt Større skriftlig opgave og Eksamensprojekt foregår på grundlag af læreplaner, som er udarbejdet af Undervisningsministeriet.

Heri angives de mål, som du forventes at opnå via din deltagelse i undervisningen. I det hele taget alle væsentlige mål, arbejds- og prøveformer angivet i læreplanen.

Læreplanen udmøntes på hvert enkelt hold i semesterplaner og aktivitetsplaner, som er rettesnor for det daglige arbejde.

I Caféen er der en mikroovn du må bruge. 

Du kan betale med MobilePay på kontoret og i Studiecentret til 34860.

Du kan betale for fag, studieture, fester og bøger. Husk at angive dit kursistnummer ved indbetalingen.

Du kan også betale med MobilePay i Caféen.

Skolen har trådløst netværk. Det hedder KoldingHFogVUC-Student. Du får koden af din lærer.

 

Det brugernavn og password du får fra skolen er kun til skolens systemer, Officepakken og UMS.

Vi har ingen indflydelse på UIN-login. UNI-login er kun den blå boks. Hvis du har glemt dit password til UNIlogin, kan du selv skifte det med NemID.

IT-support kan naturligvis hjælpe, men vi kan af sikkerhedsmæssige grunde ikke aflæse password til UNI-login.

Du får stillet en Office365 konto gratis til rådighed, mens du går på skolen.

Kontoen vil være aktiv op til 30 dage efter du afslutter undervisningen hos os.


Office365 omfatter Office-pakken med de mest anvendte Office programmer inkl. One Drive.

Du får også en e-mail adresse.

Det er vigtigt, at du anvender denne e-mail og jævnligt tjekker den, da vi fremover vil bruge e-mailadressen til at kommunikere med dig.

Du kan hente Office pakken fra denne adresse: http://portal.office.com

Login med din e-mail adresse: brugernavn efterfulgt af @koldinghfogvuc.dk  fx  ”vuc15dk@koldinghfogvuc.dk

Indtast herefter dit password (sendt på SMS).

Når du har installeret Office pakken, kan du bruge Office Outlook til din e-mail konto.

Du kan også tilføje e-mail kontoen til din smartphone og tablet. Du kan tilmed hente Office pakken på din smartphone og tablet!

Du får automatisk tilføjet dine skemaer til din kalender i e-mailen.

Vi tilbyder undervisning der er målrettet ordblinde.

Der er løbende optag på holdene, og undervisningen er gratis for alle.

Du vil blive indkaldt til en samtale/test, inden undervisningen begynder.
Du kan lære at bruge it-hjælpemidler og hjælpeprogrammer med fx talesyntese.

Du kan også få hjælp til at gennemføre din uddannelse hos os, hvis du er ordblind.
Kontakt Hanne Pedersen på hp@koldinghfogvuc.dk eller på telefon 6040 3545.

Vi kan også hjælpe med at afdække dit behov for it-hjælpemidler, hvis du har brug for hjælpemidler for at kunne gennemføre en uddannelse eller beholde dit job. Du kan læse mere om tilbuddet her

Et godt og udbytterigt undervisningsmiljø forudsætter, at almindelige normer for god opførsel overholdes.

Det betyder at:

 • Mødetider overholdes.
 • Kolding HF & VUC forventer, at alle bidrager til et positivt psykisk undervisningsmiljø. Mobning er derfor uacceptabelt.
 • Mobiltelefoner skal være slukkede i undervisningstiden (i helt særlige tilfælde kan undtagelse fra denne regel aftales med holdets lærer).
 • Det undervisningsmateriale, der udlånes af Kolding HF & VUC, skal afleveres umiddelbart efter, at undervisningen/eksamen er afsluttet i det enkelte fag. Ved udmeldelse før holdundervisningen er slut, afleveres det lånte materiale straks.
 • Kolding HF & VUCs bygning er røgfri.
 • Indtagelse af fødevarer (som fx madpakker og kantinemad) er ikke tilladt uden for kantinen.
 • Indtagelse af alkohol eller fremmøde i beruset tilstand er forbudt (i særlige tilfælde kan forstanderen dispensere for indtagelse af alkohol på skolen).
 • Indtagelse og salg af narkotiske stoffer medfører øjeblikkelig bortvisning, ligesom fremmøde i påvirket tilstand er forbudt.

Ved overtrædelse af ordensreglerne (herunder almindelige regler for god adfærd, der ikke er beskrevet i ordensreglerne – jf. dog vejledningen til bekendtgørelsen om studie- og ordensregler) træffer forstanderen afgørelse om sanktioner, som i givet fald kan betyde bortvisning i kortere eller længere tid.

Vær OBS på, at det er forbudt at parkere langs vejen.

Alle pladser omkring skolen er betalingsparkering. Betalingsautomat findes ved Nordea bygningen.

Vi opfordrer til, at du selv orienterer dig om, hvilken parkeringsplads i Kolding, der er nemmest for dig at benytte alt efter hvor du kommer fra. 

På Kolding Kommunes hjemmeside parkering.kolding.dk, kan du se p-pladser i Kolding.

Er du kursist/elev på skolen?

Vi har en p-plads på adressen Kolding Åpark 9, som ligger på venstre side af Kolding Åpark, skråt overfor og forbi skolen.

For at få en plads skal du udfylde et ansøgningsskema i Teams. Vi kan ikke garantere at alle der søger får en plads, da vi også bruger pladsen til skolens ansatte.

Er du gæst på skolen?

Så tag et billede af din nummerplade og få den registreret i Studiecentret eller på kontoret. Din registrering er tidsbegrænset og gælder kun i det tidsrum du er gæst / til møde / samtale. Vi kan dog ikke garantere at der er en ledig plads når du kommer, da skolens elever og ansatte også bruger pladsen.

 

 

Før du kan printe skal dit studiekort aktiveres.

Det gør du ved at køre studiekortet over læseren på kopimaskinen i kursist printrummet på 1. sal, eller kopimaskinen i Bredgade.

Første gang skal du logge på med:  UNI-C brugernavn og din UNI kode

Når det er gjort kan du herefter sende dokumenterne som vedhæftede filer til print@koldinghfogvuc.dk

De vedhæftede filer SKAL sendes fra din e-mail adresse: UNI-C brugernavn efterfulgt af @koldinghfogvuc.dk fx ”vuc15dk@koldinghfogvuc.dk

Din VUC mailboks kan du finde her: www.koldinghfogvuc.dk -> find det hurtigt -> office365

Log ind med din e-mail adresse:

UNI-C brugernavn efterfulgt af @koldinghfogvuc.dk fx ”vuc15dk@koldinghfogvuc.dk” og din UNI-C kode.

Virker det ikke, eller oplever du problemer undervejs:

1.Tjek din VUC-mail måske er der ikke penge på kortet, det vil du automatisk få besked på i din VUC-mail.

2.Skriv en mail til support@koldinghfogvuc.dk og beskriv problemet husk at skrive hvem du er: Navn og UNI-C brugernavn

Pædagogisk Råd består af alle lærere ved Kolding HF & VUC.

Røgfri skoletid betyder, at hverken elever, ansatte eller gæster må ryge, dampe eller snuse i skoletiden – hverken på eller uden for matriklen.

Formålet med røgfri skoletid er at skabe en kultur, hvor tobak eller lignende produkter ikke er en del af skoledagen.

Fra den 31. juli 2021 er røgfri skoletid for elever et lovkrav på alle ungdomsuddannelser.

I følge loven omfatter røgfri skoletid alle tobaksrelaterede produkter. Med tobaksrelaterede produkter menes alle produkter med tobak og nikotin, der ikke er godkendt som lægemidler. Det omfatter også øvrige relaterede produkter som fx e-cigaretter uden nikotin.

Derudover er det ikke tilladt at ryge eller anvende andre tobaksrelaterede produkter på skolens område. Dette gælder alle - både ansatte og andre besøgende.

Du kan se dit skema i LudusWeb.

Vi forventer, at du afleverer dine skriftlige opgaver elektronisk i LudusWeb.

Baggrunden for skrivefængsel er, at en del kursister ikke får arbejdet med de stillede skriftlige opgaver. Skrivefængsel er helt praktisk et tilbud til kursister, som er kommet bagud med afleveringerne. Her kan man indhente det forsømte uden at få en ophobning af opgaver i hverdagen.

Hvordan fungerer skrivefængsel?

 • Hvis du ikke får afleveret en opgave, vil din lærer underrette dig om, at du skal i skrivefængsel næste gang, det finder sted.
 • Hvis du er indkaldt til skrivefængsel, møder du op i de pågældende studietimer. Der vil være faglærere til stede, som kan vejlede dig i dit arbejde med opgaverne. Bemærk, at du hjemmefra skal have skrevet noget af opgaven for at kunne blive færdig med den i skrivefængslet.

 

Gør dig selv en tjeneste, og køb et studiekort i Studiecentret så hurtigt som muligt.

Det giver dig adgang til at printe og kopiere på skolen, og det giver rabat i visse butikker, på museer mv.

Kortet koster 50 kr. Du kan betale med MobilePay, kontant eller med kreditkort.

Du skal have taget et billede af dig selv til kortet, det gør din lærer.

Kortet indeholder for 10 kr. print.

Sort/hvid koster 20 øre pr. stk. Farveprint koster 1 kr. pr. stk.

OBS - print er KUN til skolebrug.

For at få størst udbytte af din tid på Kolding HF&VUC skal du være studieaktiv. Det betyder f.eks, at du møder til tiden, deltager aktivt i timerne og overholder aftaler med medkursister og lærere.

Du har mulighed for med din klasse eller dit hold, at komme på studietur og ekskursioner. Det kan være et par dage eller en enkelt dag i Danmark.

Det varierer fra år til år, hvor turen går hen og om det både er for 9. og 10. klasse og HF-kursister. For at en studietur kan lade sig gøre, skal min. 70% af klassen/holdet melde sig til.

Du betaler selv for noget af turen, skolen betaler også noget.

Du kan høre mere om dette i løbet af skoleåret, alt efter hvilke fag og niveauer du er tilmeldt.

Her på skolen kan du træffe Lone Wind Conradsen 2 til 3 gange om måneden. Du kan booke en tid hos hende ved at følge dette link bookstudievalgsyd.dk.

Studievalg Sydjylland hjælper dig med information og vejledning om alle landets videregående uddannelser, efteruddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

Se også www.ug.dk

Kontakt: Tlf. 7632 5500 eller sydjylland@studievalg.dk

 

Den større skriftlige opgave er individuel og skrives indenfor 1-2 fag.

Mindst et fag skal være på B-niveau.

Er du HFe-kursist, finder SSO-opstarten sted i september på dit sidste år. Opgaven skrives i december.

Er du HF2-elev, finder SSO-opstarten sted i januar på dit sidste år. Opgaven skrives i april.

Du skal selv søge SU på www.su.dk.

For at få adgang til at søge SU skal du have nemID. Læs mere på www.nemid.nu

Du kan søge SU, når du har mindst 23 timer om ugen (har du børn under 7 år, er det mindst 17 timer om ugen).

Der gælder særlige regler for enlige forsørgere (større SU-ydelse). Spørg på kontoret.

SU-vejledning

Vores SU-medarbejder sidder i Studiecentret

Træffetider: 

Mandag og onsdag kl.  08.30-12.30

Derudover holder SU-kontoret også åbent den første hverdag i hver måned kl. 9.45-12.30 

SU telefontid: tirsdag og torsdag kl. 9 - 14.

Mail direkte til: minsu@koldinghfogvuc.dk

E-boks

Du modtager dine støttemeddelelser og andet fra SU-styrelsen i e-boks, så du skal sørge for at have oprettet en e-boks inden du skal starte din uddannelse. Se evt. mere på www.eboks.dk


SVU

Reglerne for at modtage SVU er omfattende, så spørg på kontoret.

Hvis du har generelle spørgsmål er du velkommen til at komme ind på kontoret og spørge.

Hvis du er syg, skal du skrive det i LudusWeb. Dit brugernavn er dit unilogin.

Ved længerevarende sygdom (mere end 5 dage i træk) skal du kontakte din vejleder pr. telefon eller mail.

Bemærk, at du altid får noteret fravær, selv om du melder afbud til undervisningen.

9. og 10. klasse - der afholdes ikke sygeeksamen.

 

HF

Der afholdes normalt sygeeksamen i forbindelse med sommereksamen.

For at kunne gå til sygeeksamen, skal du aflevere en lægeerklæring senest 3 dage efter den pågældende eksamens dag (du skal selv betale lægeerklæringen).

Ring til kontoret så snart du ved, at du er for syg til at komme til eksamen, så din lærer og censor kan få besked.

Du skal sende en ansøgning via Teams for, at kunne komme til sygeeksamen, læs mere sygeeksamen på HF.

 

Der afholdes terminsprøver for HF-kursister i foråret. 

Er du kursist på VUC, kan du bestille et Ungdomskort, som giver dig mulighed for at rejse til nedsat takst med tog og bus.

Det kræver blot, at du modtager SU og er tilmeldt en ungdomsuddannelse (hf), almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) eller ordblindeundervisning for voksne (OBU) og at undervisningen er tilrettelagt som et fuldtidsstudie af mindst 3 måneders varighed.

Det vil sige:

Hf, AVU, FVU, OBU: Du skal have mindst 23 ugentlige lektioner. Timetalskravet kan nedsættes til 17 ugentlige lektioner, hvis du har et hjemmeboende barn under 7 år når du starter på din uddannelse.

Gymnasial Supplering (GS): Du skal være SU berettiget.

Med et ungdomskort på lommen får du blandt andet:
• Fri bus mellem skole og hjem
• Rabat på bus og tog billetter i resten af landet (børnetakst).

Læs mere på ungdomskort.dk

Hvis du beslutter dig for at holde op, inden du har aflagt prøve eller eksamen, skal du henvende dig til en vejleder og melde dig ud. Bemærk, at man ikke automatisk bliver meldt ud ved at udeblive fra undervisningen.

Du skal aflevere de bøger du har lånt af skolen ved udmeldelse.

Som fuldtidskursist skal man være opmærksom på, at det anbefales, at man har en heltidsulykkesforsikring. Det er en god idé at tale med sit forsikringsselskab om dækningen.

På ums.koldinghfogvuc.dk kan du finde mange praktiske oplysninger om skolen, undervisningen mm. Du skal logge på med: unibrugernavn@koldinghfogvuc.dk og den kode du bruger til Fronter.

Det er også på ums.koldinghfogvuc.dk, at du kan ændre dit password.

Ved afslutningen af et undervisningsforløb på HF-niveau, udarbejder læreren en undervisningsbeskrivelse som danner grundlag for den afsluttende prøve.

På AVU-niveau tager lærerne løbende notater og referater fra undervisningen, som kursisterne kan orientere sig i, både i forbindelse med fravær men også i forbindelse med eksamen.

Du bruger UNI-login til Ludusweb og Office365.

I Office 365 skal du føje @koldinghfogvuc.dk til dit brugernavn.

 

Du skal kende og huske dit Uni-login –  det står i den velkomst sms du modtager ca. en måned inden studiestart.


Hvis du har glemt dit password til UNI-login kan du skifte det med NemID.

Kan du købe i Studiecentret og på kontoret. 8 gb for 75 kr. og 16 gb for 125 kr.

Hvis du har brug for at tale med en UU-vejleder kan du træffe en vejleder fra UU-Kolding hver onsdag kl. 10 - 12 i Studiecentret.

Det er vejledernes opgave at hjælpe dig igennem din uddannelse her på Kolding HF & VUC, fx kan hjælpen være at:

 • Tilrettelægge din lektielæsning
 • Ændre på dit skema
 • Lytte til problemer og give gode råd om hvordan du kan løse dem
 • Vejlede dig om, hvordan du sammensætter en række fag, der giver adgang til netop den uddannelse, du ønsker dig
 • Finde en løsning, hvis du får problemer med fremmøde og manglende opgaveafleveringer

Vejledere

Lis Damgren

Charlotte Østergaard Petersen

Michael Andersen

Vejledningen har åbent dagligt, du kan kigge ind til dem i Studiecentret eller booke en tid.